30.06.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.12)