30.08.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.10)