30.09.2011. ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr. 17)