30.12.2014. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 23)