31.03.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.5)