Aktualitātes


Rudens ražas tirgus Virgas pamatskolā
2014-10-29
Pirms skolēnu brīvdienām Virgas pamatskolu bija apciemojuši visi pagastā dzīvojošie mošķīši un raganiņas. Viņi labprāt izrādīja savus tērpus un baidīšanas prasmes.


Ražas svētki Gramzdas pamatskolā.
2014-10-27
24.oktobrī Gramzdas pamatskolā notika tradicionālie Ražas svētki.


Labo darbu nedēļa Gramzdā
2014-10-23
No 13.līdz 19.oktobrim Latvijā bija labo darbu nedēļa. Gramzdas pamatskolas skolēni šajā laikā apkopa bijušo skolotāju un Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Zāmuela Timbara atdusas vietas Gramzdas kapos, sakārtoja iecienītas atpūtas vietas grants karjerās.


Skolēnu aktivitātes Virgas pamatskolā
2014-10-20
Ar lietavām un krītošām kļavu lapām mēs lēnām tuvojamies rudens izskaņai. Virgas pamatskolas skolēni aktīvi vada savas skolas dienas piedaloties gan mācību darbā, gan ārpusklases nodarbībās.


Kalētu skolēnu ekskursija uz Rīgu
2014-10-20
10.oktobrī mēs, Kalētu pamatskolas 6.- 9.klašu skolēni, devāmies mācību ekskursijā uz Rīgu. Ekskursijas mērķis bija apmeklēt nodarbību Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā un iepazīt „Stūra māju”.


Dzejnieki un bērni –skolotāju smaidam
2014-10-20
Septembris ir Dzejas dienu mēnesis, bet oktobra sākumā tradicionāli tiek svinēta Skolotāju diena, tāpēc arī Gramzdas pamatskolā radās ideja abus notikumus atzīmēt vienlaicīgi.


Gramzdas folkloras kopa „Jumītis” atzīmē veļu laiku
2014-10-17
Septembra beigās pēc Miķeļiem dienas kļuvušas īsākas, bet naktis - garākas. Miglas pelēkie vāli, kas atgādina veļu stāvus, sāk velties pār laukiem. Tautā laiku starp Miķeļiem un Mārtiņiem pieņemts uzskatīt par veļu laiku.


Dzejnieki un bērni - skolotāju smaidam
2014-10-14
Gramzdas pamatskolā 3.oktobrī notiks pasākums „Dzejnieki un bērni -skolotāju smaidam”. Tas bija veltīts Dzejas dienām un Skolotāju dienai.


Ak, valoda, valodiņa!
2014-10-14
Sveicam Krotes Kronvalda Ata pamatskolas 6.klases skolniekus Rolandu Paulauski (1.vieta) un Edgaru Voitkēviču (4.vieta) ar izcīnītajām godalgotajām vietām starptautiskā projekta PUMO viktorīnās latviešu valodā.


Kalētu pamatskolai atkal Zaļais karogs
2014-10-14
1. oktobrī Rīgā, Latvijas Universitātes Lielajā aulā notika Latvijas EKO-skolu apbalvošanas ceremonija. No mūsu skolas uz šo pasākumu skolas direktore Inese Kuduma veda EKO-padomes pārstāvju grupu 5 cilvēku sastāvā.


Būsim uzņēmēji!
2014-10-14
Krotes Kronvalda Ata pamatskolas skolēni 25.septembrī apmeklēja „Junior Achievement-Young Enterprise Latvija” Priekules vidusskolā organizēto reģionālo semināru „Jauno uzņēmēju skola 2014”.


Rudentiņš bagāts vīrs
2014-10-09
2. oktobrī uz muzikāli tematisku pasākumu "Rudentiņš bagāts vīrs" pulcējās Purmsātu skolas pirmsskolas grupas bērni.


Novembra pirmā nedēļa - vispasaules EKO-skolu rīcības nedēļa
2014-10-14
Skaisti ziedēj ābelīte aiz upītes kalniņā; Ābolīši sabiruši Bērzupītes līcītī. (Kalētu t. dz.)


Miķeļtirgus Krotes skolā
2014-10-01
26.septembrī Krotes skolā godējām Miķeļus un tirgojāmies ar lauku labumiem. Miķeļtirgus ir Krotes skolas un folkloras kopas „Traistēni” sena tradīcija.


Krotes pamatskolas mazpulka rudens skate.
2014-09-23
23. septembrī Krotes pamatskolā notika ikgadējā mazpulka rudens darbu skate.


„Bērnu un jauniešu žūrija 2014” Virgas pamatskolā.
2014-09-23
Ar krāsainām rudens lapām, gājputnu sasaukšanos debesīs un krītošiem āboliem dārzos atnācis rudens. Tas ir ne tikai jauna mācību gada sākums, bet arī pats labākais laiks, lai vairāk laika pavadītu kopā ar interesantu un aizraujošu grāmatu.


Prieks mājo mūzikā!
2014-08-15
No 4.augusta līdz 8.augustam Priekules Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi piedalījās 1. vasaras nometnē „Prieks mājo mūzikā”, kas notika Vaiņodes internātpamatskolā. Audzēkņi muzicēja divos kolektīvos – kamerorķestrī un korī. Kopā ar viņiem strādāja 12 pedagogi.


Nometne EKO-skolas aktivitāšu popularizēšanai ”Dabas draugi”
2014-07-10
Kalētu pamatskola jau ceturto gadu darbojas starptautiskajā ekoskolu programmā. 2012. gada septembrī par iepriekšējā gada veiksmīgu darbu šajā programmā Kalētu skola saņēma prestižo starptautisko balvu- Zaļo karogu.


Skolēni iepazīst ūdens pasauli
2014-06-26
Priekules vidusskolā ar Latvijas vides aizsardzības fonda projekta ”Atbildīgs dzīvesveids” atbalstu no 17. līdz 21.jūnijam notika nometne „Ūdensēzelīša ceļojums”.


„Dziesmiņai” svētki
2014-06-19
Katru gadu Purmsātu skolā, reizē ar ceriņu ziedēšanu, ierodas tuvi un tāli ciemiņi. Visi, kam mīļa ir dziesma un dziedāšana, sabrauc uz festivālu „Dziesmiņa”, kas pulcē speciālo skolu skolēnus no Kurzemes reģiona.
Pasākumu kalendārs