Aktualitātes


Prieks mājo mūzikā!
2014-08-15
No 4.augusta līdz 8.augustam Priekules Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi piedalījās 1. vasaras nometnē „Prieks mājo mūzikā”, kas notika Vaiņodes internātpamatskolā. Audzēkņi muzicēja divos kolektīvos – kamerorķestrī un korī. Kopā ar viņiem strādāja 12 pedagogi.


Nometne EKO-skolas aktivitāšu popularizēšanai ”Dabas draugi”
2014-07-10
Kalētu pamatskola jau ceturto gadu darbojas starptautiskajā ekoskolu programmā. 2012. gada septembrī par iepriekšējā gada veiksmīgu darbu šajā programmā Kalētu skola saņēma prestižo starptautisko balvu- Zaļo karogu.


Skolēni iepazīst ūdens pasauli
2014-06-26
Priekules vidusskolā ar Latvijas vides aizsardzības fonda projekta ”Atbildīgs dzīvesveids” atbalstu no 17. līdz 21.jūnijam notika nometne „Ūdensēzelīša ceļojums”.


„Dziesmiņai” svētki
2014-06-19
Katru gadu Purmsātu skolā, reizē ar ceriņu ziedēšanu, ierodas tuvi un tāli ciemiņi. Visi, kam mīļa ir dziesma un dziedāšana, sabrauc uz festivālu „Dziesmiņa”, kas pulcē speciālo skolu skolēnus no Kurzemes reģiona.


Radošās aktivitātes „ABC” pirmklasniekiem
2014-06-10
Pāreja no pirmsskolas uz sākumskolu ir nozīmīgs posms bērna dzīvē. Šajā mācību gadā bērniem bija iespēja piedalīties Priekules vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Dzirnaviņas” kopīgi organizētos pasākumos, lai iepazītu skolas vidi un rastu kopīgus draugus, ar kuriem tikties septembrī.


Sveikti novada aktīvākie skolēni un skolotāji
2014-06-10
Šī vasara novada 148 skolēniem un 40 skolotājiem sākās ar uzaicinājumu pieņemšanā pie pašvaldības domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas.


Mācību gada noslēgums Kalētu pamatskolā
2014-06-03
Kā katru gadu, arī šo mācību gadu aizvadot, atliek vien pasmaidīt, uzsist sev uz pleca, apzinoties, ka vēl viens veiksmīgs skolas gads ir noslēdzies. Mācību gada svinīgais noslēguma pasākums Kalētu


Kalētu Mūzikas skolas audzēkņu panākumi
2014-05-20
Tuvojas noslēgumam 2013./2014.mācību gads. Kalētu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem šis gads ir bijis aktīvs, radošs, gūta jauna pieredze.


Jauno literātu konkurss "Dullais Dauka"
2014-05-07
23.aprīlī, Pasaules grāmatu un autortiesību dienā, novada jaunie literāti un viņu skolotāji viesojās Kalētu pamatskolā, kur notika gadskārtējā literārā konkursa noslēgums.


Aprīlis Purmsātu skolā
2014-05-06
Aprīļa mēnesis skolā aizsākās Lieldienu noskaņā. Bijām ciemos Priekules vidusskolā. Priekulnieki bija sarūpējuši dažādas darbnīcas ar Lieldienu tematiku. Bija jauki un mīļi. Noslēgumā skatījāmies kopīgi sagatavoto bērnu koncertu.


Purmsātu skola uzsāk audzēkņu uzņemšanu
2014-06-03
Purmsātu skola uzsāk audzēkņu uzņemšanu 1.līmeņa profesionālās pamatizglītības programmās Kokizstrādājuma izgatavošana un Mājturība


Priekules vidusskolā apgūs profesionālo ievirzi policista darbā
2014-04-30
Priekules vidusskola saņēmusi licenci par vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmu „Ievirze policista darbā”.


Sveika, skola!
2014-04-30
Ir klāt jaukais pavasaris, bērnudārzos tiek domāts par izlaidumiem un nākamo skolu .Un tāpēc jau otro reizi notika kopīgs pasākums Priekules vidusskolas 1.klasēm un b./d.” Dzirnaviņas” vecākajai grupai.


Priekules vidusskolā sāk skolēnu uzņemšanu
2014-05-15
Priekules vidusskola uzņem skolēnus: 1.klasē Pamatizglītības programmā un 10.klasē Vispārējas vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā un Vispārējas vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmā ar ievirzi policista darbā


Energoefektīvākā sabiedriskā ēka Latvijā – "Dzirnaviņas"
2014-06-27
Nolūkā veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes jomā, Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls „Būvinženieris” 2014. gada martā izsludināja konkursu „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2014”.


Pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem!
2014-03-06
Priekules pirmsskolas izglītības iestāde „Dzirnaviņas” sāk jauno bērnu reģistrāciju un uzņemšanu obligātajai piecu un sešgadīgo bērnu apmācībai no 1.septembra, jaunāku bērnu uzņemšanai citās grupās no 2.aprīļa.


Lieldienas „Dzirnaviņās”
2014-04-23
Kā jau katru gadu, PII „Dzirnaviņās”, ciemojās Lieldienu Zaķis ar raibām oliņām visādām, citādām izdarībām.


Domājot par drošību
2014-04-23
14. aprīlī, Priekules vidusskolas 11. - 12.klašu jaunieši tikās ar priekulnieku, mūsu skolas absolventu, Zigmāru Rihteru.


Lieldienas Virgas pamatskolā
2014-04-17


Priekules vidusskolas komanda pārstāvēs Latviju ārzemēs
2014-04-16
Vidusskolu jauniešiem, kuri apgūst komerczinības projekta "Esi Līderis!” ietvaros ir iespēja piedalīties dažādos konkursos un spēlēs. Viens no tādiem ir biznesa spēļu konkurss "Ceļš uz bagātību", kurā piedalījās Priekules vidusskolas 10. līdz 12.klašu komandas.
Pasākumu kalendārs