Aktualitātes


Lieldienas „Dzirnaviņās”
2014-04-23
Kā jau katru gadu, PII „Dzirnaviņās”, ciemojās Lieldienu Zaķis ar raibām oliņām visādām, citādām izdarībām.


Domājot par drošību
2014-04-23
14. aprīlī, Priekules vidusskolas 11. - 12.klašu jaunieši tikās ar priekulnieku, mūsu skolas absolventu, Zigmāru Rihteru.


Lieldienas Virgas pamatskolā
2014-04-17


Priekules vidusskolas komanda pārstāvēs Latviju ārzemēs
2014-04-16
Vidusskolu jauniešiem, kuri apgūst komerczinības projekta "Esi Līderis!” ietvaros ir iespēja piedalīties dažādos konkursos un spēlēs. Viens no tādiem ir biznesa spēļu konkurss "Ceļš uz bagātību", kurā piedalījās Priekules vidusskolas 10. līdz 12.klašu komandas.


Gramzdas pamatskolas folkloras kopai „Jumītis” – 25!
2014-04-16
Visus bijušos „Jumīša” dalībniekus un interesentus aicina 31. maijā pulksten 11 Aizvīķu Jāņa kalnā.


Kalētu pamatskolēnu ekskursija
2014-04-16
21.martā tika organizēta ekskursija uz Rīgu skolēniem, kuri 2012./2013.mācību gadā bija ieguvuši zelta un sudraba liecības, rezultatīvi piedalījušies novada un starpnovadu olimpiādēs un konkursos, ievērojami uzlabojuši savus mācību rezultātus, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, parādījuši labākos rezultātus sportā un jaunsardzē.


Augsim Latvijai
2014-04-16
Pirmie pavasara saules stari mazpulcēnu domas iesilda jauniem darbiem. Šis Latvijas Mazpulku 85. gads iesākās ar mazpulku konferenci Rīgā, ievadot „Labo darbu gadu”.


Skolēnu mācību uzņēmumu festivāls
2014-04-16
Priekules vidusskolas skolēnu mācību uzņēmums "ScanCart" ar savu ideju izcīnīja iespēju piedalīties Starptautiskajā Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) festivālā, kas notika no 7.līdz 9.aprīlim Rīgā, tajā pulcējās 400 jauniešu veidoti 85 SMU, pārstāvot 15 valstis.


Integratīvais pasākums “Dzīves skola”
2014-04-16
Trīs gadus Purmsātu speciālās internātpamatskolas skolotāji ir vadījuši un organizējuši novada skolu 7. līdz 9. klašu jauniešiem sociālo zinību prasmju konkursu-pasākumu “Dzīves skola”.


Pieredze Comenius projektā.
2014-04-14
Mācību gada sākumā Latvijas skolotājiem bija iespēja pieteikties Eiropas finansētajā Comenius projekta pēdējā kārtā.


„Traistēnu” darba skate.
2014-04-14
Tuvojas mācību gada nobeigums un līdz ar to arī folkloras kopu aktīvās darbības gada noslēgums, tas nozīmē konkursi un skates.


„Dzirnaviņu” bērni piedalās radošo darbu konkursā
2014-04-04
3. martā noslēdzās SIA „Liepājas Ras” rīkotais radošo darbu konkurss „Izgatavo mūzikas instrumentus no otrreizēji izmantojamiem materiāliem”.


Kopā mēs varam visu
2014-04-03
Priekules vidusskolā 27.martā piedalījāmies skolas audzēkņu ģimenēm veltītā pasākumā "Kopā mēs varam visu".


Vecāku un bērnu pēcpusdiena Gramzdas pamatskolā
2014-03-28
27. martā, Gramzdas pamatskolas pirmsskolas grupiņām notika kārtējais, vecāku un bērnu pēcpusdienas pasākums.


Skolēnu mācību uzņēmums Priekulē
2014-03-26
Marta sākumā modes un izklaides centrā Rīga Plaza norisinājās Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) Pavasara gadatirgus, kurā piedalījās arī divas komandas no Priekules vidusskolas.


Marts Purmsātu skolā
2014-03-19
Marts Purmsātu skolā iesākās skanīgs un muzikāls. 6.martā Tukuma internātskolā notika 1.muzicēšanas festivāls "Es esmu slavens muzikants", kurā piedalījās arī Purmsātu skolas 3.-5.klašu skolēni. Pasākums bija ļoti interesants, katra skola piedalījās ar 2 priekšnesumiem un starp tiem nebija neviena līdzīgs un neatkārtojās. Bērni ar lielu prieku muzicēja un bija gandarīti par paveikto.


Saulītes gaidīšana
2014-03-18
Arī šogad sākumskolas skolēni un skolotājas 13.martā pulcējāmies plkst.6.00 pie skolas, lai, kā jau katru gadu, pavasarim atnākot, ietu sagaidīt saulītes uzlekšanu.


Mēs lepojamies!
2014-03-18
Šogad jau devīto reizi Saldus mūzikas skola organizēja Kurzemes reģiona mūzikas skolu pūšaminstrumentu spēles un sitaminstrumentu spēles audzēkņu konkursu. Šajā konkursā Kalētu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi piedalās trešo gadu.


Meiteņu diena Rucavā
2014-03-18
7.martā Kalētu pamatskolas skolēni piedalījās Rucavas pamatskolas skolēnu līdzpārvaldes organizētajā draudzības pasākumā. Šajā vakarā piedalījās skolēni no Rucavas, Sikšņu, Bārtas un Kalētu pamatskolas.


Gribas kā senāk vēl...
2014-03-18
7.martā Kalētu pamatskolas pirmsskolā notika vecvecākiem veltīts pasākums. Koncertā uzstājās visu grupu audzēkņi ar dažādiem priekšnesumiem. Septiņas drosmīgas meitenes dziedāja katra savu dziesmu.
Pasākumu kalendārs