Afiša


Izstāde “Sniegpārslu virpulī” Priekulē
2018-11-07
No 5. decembra līdz 6. janvārim Priekules kultūras namā Priekules novada bērnu un jauniešu kopīga izstāde “Sniegpārslu virpulī”.


Fotoizstāde Bunkas bibliotēkā
2018-12-05
No 5. decembra līdz 28. decembrim Bunkas bibliotēkā Valdas Zariņas (Liepāja) foto izstāde.


Koncerts Gramzdas baznīcā
2018-10-30
15. decembrī plkst. 16 Gramzdas ev. lut. baznīcā koncerts “Nāk svētīgais rīts”.


Purmsātos muzicēs Kārlis Kazāks
2018-12-05
16. decembrī plkst. 14 Purmsātu muižā ar koncertprogrammu “Reizi gadā drīkst snigt” viesosies Kārlis Kazāks.


Pirmsskolas vecuma bērnu eglīte Krotē
2018-12-12
18. decembrī plkst. 10 Krotes Kronvalda Ata pamatskolas zālē pirmsskolas vecuma bērnu eglīte.


Ziemassvētku sarīkojums bērniem Kalētos
2018-12-04
18. decembrī plkst. 12 Kalētu tautas namā Ziemassvētku sarīkojums pirmsskolas vecuma bērniem.


Ziemassvētku pasākums senioriem Priekulē
2018-12-05
18. decembrī plkst. 13 Priekules kultūras namā Ziemassvētku pasākums senioriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, represētajiem, Černobiļas AES seku likvidētājiem.


Rūķu darbnīcas Priekules bibliotēkā
2018-12-04
19. decembrī plkst. 15 Priekules bibliotēkā darbosies Rūķu darbnīcas.


Ziemassvētku pasākums Krotes skolā
2018-12-13
20. decembrī plkst. 19 Ziemassvētku pasākums Krotes Kronvalda Ata pamatskolā.


Ziemassvētku aizlūgums Virgas baznīckalnā
2018-12-04
21. decembrī plkst. 16.30 sveču aizdegšana un Ziemassvētku aizlūgums Virgas baznīckalnā.


Ziemassvētku vakara tirdziņš Priekulē
2018-11-07
21. decembrī plkst. 18 Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē Ziemassvētku vakara tirdziņš.


Koncerts "Brīnumu gaidot" Gramzdā
2018-11-02
21. decembrī plkst. 18 Gramzdas ev. lut. baznīcā Priekules Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un pedagogu koncerts "Brīnumu gaidot".


“Ziemassvētku kausa” izcīņa šautriņu mešanā
2018-12-04
22. decembrī plkst. 11 Kalētu pagasta tradīciju zālē Kalētu “Ziemassvētku kausa” izcīņa šautriņu mešanā.


Ziemassvētku eglīte Virgas pagasta bērniem
2018-12-04
22. decembrī plkst. 11 lielo Ziemassvētku egli aicināti iedegt visi Virgas pagasta mazie bērni. Lustīga “rūķošanās” Virgas pamatskolas zālē.


Latviskie Ziemassvētki Gramzdā
2018-12-05
23. decembrī plkst. 13 Gramzdas tautas namā folkloras kopa “Jumītis” aicina uz kopīgu svētku sagaidīšanu. Plkst. 16 Miera ielā pie daudzdzīvokļu mājām, kopjot latviešu Ziemassvētku tradīcijas, “Jumītis” aicina uz ķekatnieku izdarībām.


Ziemassvētku dievkalpojumi Priekules baptistu draudzē
2018-12-05
Ziemassvētku dievkalpojumi Priekules baptistu draudzē 23. un 24. decembrī.


Ziemassvētku dievkalpojums Priekules vasarsvētku draudzē
2018-12-05
Ziemassvētku dievkalpojums Priekules vasarsvētku draudzē 23. decembrī plkst. 12.


Muzikāls svētbrīdis Bunkas baznīcas drupās
2018-11-15
23. decembrī plkst. 17 Bunkas baznīcas drupās Kristus dzimšanas svētku priekšvakara muzikāls svētbrīdis.


Ziemassvētku dievkalpojums Gramzdas ev. lut. baznīcā
2018-11-29
24. decembrī plkst. 11 Gramzdas ev. lut. baznīcā Ziemassvētku dievkalpojums.


Ziemassvētku dievkalpojumi Priekules ev. lut. baznīcā
2018-11-26
Ziemassvētku dievkalpojumi Priekules ev. lut. baznīcā 24., 25. un 26. decembrī.
Pasākumu kalendārs

Ar kādām sajūtām sagaidāt Latvijas simtgadi?

Rezultāti