Afiša

Spēle ATRODI MANI

Aicinām piedalīties mūsu pagasta izzinošā spēlē!

Iepazīsties ar šeit publicētajiem attēliem

Atpazīsti objektus/vietas, kur uzņemtas fotogrāfijas

Dodies uz šīm vietām/objektiem un nofotogrāfējies tur tā, lai skaidri saprotams, ka esi īstajā vietā

Foto iesūti līdz 28.septembrim e-pastā: gramzdastn@inbox.lv vai WhatsApp: 20208532, norādot savu vārdu uzvārdu vai komanda nosaukumu

Piedaloties spēlē, Tu piekrīti, ka Tavi iesūtītie foto var tikt publicēti (pēc spēles norises) virtuālajā vidē un Priekules novadas informatīvajā izdevumā spēles publicitātes nolūkos

Ņem vērā, ka katram attēlam ir savs punktu skaits (tas noteiks spēles uzvarētāju)

Ja arī neizdodas atklāt visus foto, vienalga spēlē vari piedalīties

Spēles dalībniekus gaida balvas...

Lūgums visiem - ja esi atpazinis redzamās vietas/objektus, neatklāt to publiski, lai spēle būtu gana interesanta spēles dalībniekiem!

  

 

  

Atpakaļ