Afiša

(LFK) izbraukuma seminārs Krotes bibliotēkā

 Laipni aicinām uz Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves (LFK) izbraukuma semināru 5. novembrī, plkst. 12.00 Bunkas pagasta Krotes bibliotēkā. Seminārā iepazīstināsim ar folkloras materiāliem, kas savākti Krotē un tās tuvākajā apkārtnē, ielūkosimies fotogrāfiju un audio ierakstu krājumos un parādīsim, kā praktiski izmantot digitālo arhīvu garamantas.lv.

Latviešu folkloras krātuve ir Latvijā lielākais folkloras vākšanas, izpētes un uzglabāšanas centrs, kurā atrodams ap 3 milj. folkloras vienību – rokraksti, zīmējumi, fotomateriāli, skaņu un video ieraksti. Bez latviešu folkloras vākumiem LFK atrodamas arī citu Latvijā dzīvojošo tautu (lībiešu, krievu, vācu, ebreju, igauņu, čigānu un baltkrievu) folkloras kolekcijas.

LFK digitālais arhīvs garamantas.lv ir visiem brīvi pieejama digitālā platforma, kas darbojas no 2014. gada nogales. Tajā var iepazīt LFK glabātos gadsimtu senos folkloras materiālus, kā arī pašiem iesaistīties digitālā arhīva pilnveidošanā, atšifrējot manuskriptus un atpazīstot, komentējot un papildinot informāciju par savas dzimtās puses ļaudīm, vietām un notikumiem.

Uz tikšanos!

Garamantas.lv izbraukuma semināri Latvijas novados 2019. gadā notiek ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogramma 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" atbalstu.

Informāciju sagatavoja Una Smilgaine

 

Atpakaļ