Aktualitātes

3. jūnijā pilsētas domes un novada domes vēlēšanas

Kā balsosim un strādās vēlēšanu iecirkņi Pašvaldību vēlēšanās

2017.gada 3.jūnijā  Latvijā notiks republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas.

Vēlēšanu tiesības

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas un citu ES dalībvalstu pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma. ES pilsoņiem, lai piedalītos Latvijas pašvaldību vēlēšanās, 90 dienas pirms vēlēšanām jābūt reģistrētiem Latvijas Iedzīvotāju reģistrā. Visiem vēlētājiem jābūt reģistrētiem Vēlētāju reģistrā. Balsstiesīgajiem pilsoņiem ir tiesības vēlēt tajā pašvaldībā, kur ir bijusi viņu reģistrētā dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas vai pašvaldībā, kur viņiem pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Balsošanas kārtība  un vēlēšanu iecirkņu komisiju darba laiks

No 29.maija vēlēšanu iecirkņos var iepazīties ar kandidātu sarakstiem,  kandidātu biogrāfijām, priekšvēlēšanu programmām, var pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā.

Pirmdien 29.maijā no plkst. 16 līdz 20

Otrdien 30.maijā no plkst. 9 līdz 13

Trešdien  31.maijā – no plkst. 17 līdz 20 (iepriekšēja balsošana) 

Ceturtdien 1.jūnijā – no plkst. 9 līdz 12 (iepriekšēja balsošana)

Piektdien 2.jūnijā – no plkst. 10 līdz 16 (iepriekšēja balsošana)

Vēlēšanu dienā 3.jūnijā vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 22.00

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties balsošanas telpās, šo vēlētāju aprūpētāji un slimojošu personu aprūpētāji, var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Balsošana atrašanās vietā jāpiesaka no 29.maija līdz 3.jūnijam plkst. 12.00  ( vēlāk saņemti iesniegumi tiks izpildīti, ja vēlēšanu iecirkņa komisijai būs iespējams ierasties vēlētāja dzīvesvietā līdz iecirkņa slēgšanai plkst. 22.00)

Kā pieteikt balsošanu mājās

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī, pirms vēlēšanām raksta iesniegumu, ka grib balsot mājās. Iesniegumā jāuzraksta:

·        Vārds ( vārdi)  , uzvārds, personas kods,

·        adrese, kur jāiet vēlēšanu komisijai, tālruņa numuru,

·        ka nevar vēlēt vēlēšanu iecirknī  un grib vēlēt mājās,

·        iesniegumu paraksta.

Iesniegums jānogādā vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju reģistrā esat reģistrēts! Iesniegumu Jūsu vārdā drīkst aizpildīt un vēlēšanu iecirknī nogādāt arī Jūsu uzticības persona. Vēlēšanu komisija pieņems arī brīvā formā rakstītus iesniegumus.

Piedaloties pašvaldības vēlēšanās , nepieciešama pase vai personas apliecība (pārliecinieties par dokumenta derīguma termiņu.)

 

 

Priekules novadā izveidoti pieci vēlēšanu iecirkņi:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Iecirkņa adrese

578

Priekules kultūras nams

Peldu ielā 1, Priekule, Priekules nov.

581

Bunkas kultūras nams

„Bunkas kultūras nams”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.

587

Gramzdas tautas nams

Skolas iela 5, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.

589

Kalētu pagasta pārvalde

Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu pag. ,Priekules nov.

602

Virgas pagasta pārvalde

„Pagastmāja”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.

 

Ar Priekules novada vēlēšanu komisijas 24.04.2017. lēmumu (protokols Nr. 4, 2. §.) ievēlēti priekšsēdētāji, sekretāri un komisijas locekļi piecos vēlēšanu iecirkņos:

578.vēlēšanu iecirknis

Priekšsēdētājs   Gundars SOKOLOVSKIS

Sekretāre  Aina ĶIPSTE

Komisijas locekļi 

Inese PAULAUSKA

Agrita ZOMMERE

Aivita BRŪVERE-BAUŽE

Agnese MEĻĶE

Arta VOLKEVIČA

 

581.vēlēšanu iecirknis

Priekšsēdētājs  Aigars JANSONS

Sekretāre Inita MILTENE

Komisijas locekļi 

Dita PUTERE

Svetlana GRINBERGA

Agrita RUNTE

Anita KŅŪTIŅA

Laura GARKALNE

 

 

587.vēlēšanu iecirknis

Priekšsēdētājs  Rasma MIĶELSONE

Sekretāre  Sandra ARĀJA

Komisijas locekļi 

Vineta LEMKENA

      Vineta GRĪNBERGA

Inese MIĶELSONE

Anita GRUNTE

Zanda PALAPA

 

589.vēlēšanu iecirknis

Priekšsēdētājs Mārīte SERGEJEVA

Sekretāre  Daiga TILGALE

Komisijas locekļi

Jānis VAMZIS

Daiga AUZENIECE

Andrejs LOHANSKIS

Inga KADIĶE

Inga PRŪSE

 

602.vēlēšanu iecirknis

Priekšsēdētājs  Guntis ŠALMS

Sekretāre  Marina KOKOVIHINA

Komisijas locekļi

Silvija RIHLICKA

Aija VAINOVSKA

Guntis HŪNS

Antra ROZENTĀLE

Agita ĶUDE

 

Priekules novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja I. Juškeviča, www.cvk.lv

 

 

Atpakaļ