Aktualitātes
3. jūnijā pilsētas domes un novada domes vēlēšanas

2017.gada 3.jūnijā  Latvijā notiks republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas.

Vēlēšanu tiesības

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas un citu ES dalībvalstu pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma. ES pilsoņiem, lai piedalītos Latvijas pašvaldību vēlēšanās, 90 dienas pirms vēlēšanām jābūt reģistrētiem Latvijas Iedzīvotāju reģistrā. Visiem vēlētājiem jābūt reģistrētiem Vēlētāju reģistrā. Balsstiesīgajiem pilsoņiem ir tiesības vēlēt tajā pašvaldībā, kur ir bijusi viņu reģistrētā dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas vai pašvaldībā, kur viņiem pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana un maiņa

Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru. 3.jūnija vēlēšanām katrs vēlētājs ir reģistrēts savā vēlēšanu iecirknī atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai 90 dienas pirms vēlēšanu dienas. Līdz 16.maijam vēlētāji var izmantot iespēju iecirkni mainīt, izvēloties jebkuru citu iecirkni savā pašvaldībā vai pašvaldībā, kur vēlētājam  pieder nekustamais īpašums. Iecirkni var mainīt elektroniski vai klātienē pašvaldībā.

Vēlētājiem, kuri kustību traucējumu vai citu iemeslu dēļ nevar personiski ierasties pašvaldībā pie dzīvesvietas deklarēšanās darbinieka un kuriem nav iespēju iecirkni mainīt elektroniski, atbildīgais darbinieks par dzīvesvietas deklarēšanos iesniegumu par vēlēšanu iecirkņu maiņu pieņem no personas, kurai ir tiesības rīkoties vēlētāja vārdā. Šajā gadījumā personai ir pienākums uzrādīt attiecīgu notariāli apstiprinātu pilnvaru. Iesniegumu var pieņemt ar attiecīgās pašvaldības sociālā darbinieka starpniecību, kurš pēc vēlētāja lūguma pieņem un nogādā iesniegumu par vēlēšanu iecirkņa maiņu atbildīgajam darbiniekam par dzīvesvietas deklarēšanos. Šajā gadījumā pilnvara nav nepieciešama.

  

Priekules novada vēlēšanu komisija, www.cvk.lv

 

Pasākumu kalendārs