Aktualitātes

Latvijas augstskolās arī Priekules jaunieši studē ar Vītolu fonda administrētajām stipendijām

Astoņpadsmit darbības gadu laikā Vītolu fonds ir pierādījis, ka līdzcilvēku atsaucība, pretimnākšana, nesavtīgs atbalsts ir vērtības, kuras saglabāsies visos laikos un apstākļos. Pandēmijas laiks bija sarežģīts, bet, rodot spēku grūtībās, ziedotāji turpina atbalstīt Latvijas jauniešus ceļā uz izglītību.

Pateicoties vairāk nekā 200 ziedotājiem no Latvijas, Amerikas, Austrālijas, Kanādas, Lielbritānijas, Venecuēlas un Zviedrijas, jauno mācību gadu Latvijas augstskolās uzsāka 725 studenti – no tiem 265 pirmkursnieki, bet 460 esošie stipendiāti studijas turpinās. Gada laikā stipendijās plānots izmaksāt vairāk nekā 1,4 miljonus eiro.

2020./2021. mācību gadā no Priekules novada stipendijas saņem: Edgars Krūmiņš (Ainas J.Pamovskis piemiņas), Krists Auznieks (OP jubilejas), Pēteris Cukurs (Gunāra Šūbiņa piemiņas), Krista Mehaņikova (LPKS "LATRAPS"), Alīna Ešenvalde (Ernas Bertas Meijas Gurķis piemiņas), Kristiāna Auzniece (Saules stipendija), Kitija Sinda Pauzere (Alfreda un Sarmītes S. Gravu ģimenes), Linda Klāra Pickēna (Aleksandra un Austras Circeņu piemiņas), Markuss Rihards Dzintars (SIA "Kokpārstrāde 98"), Elizabete Cukura (Gunāra Šterna piemiņas).

2020./2021. mācību gadā no Liepājas stipendijas saņem: Rūdolfs Pikšens (Ievas Teteres), Agris Makarovs (Viktora Kānberga piemiņas), Arturs Atvars (Ginta Salnāja), Elīza Līga Dižgalve (Visvalža un Māras Sniedzes), Ģirts Splīte (Kārļa Cīruļa piemiņas), Eduards Spāģis (Saginavas Latviešu kluba), Marita Česnauskaite (Tania S. Sweet piemiņas), Toms Mārtiņš Smilga (Annas Māras Hrgetič), Ieva Šillere (Gunāra Šūbiņa piemiņas), Kitija Struka (Ginta Stīpnieka piemiņas), Anete Zauka (Asjas un Berndta piemiņas), Kristaps Lukjanovs (Emmas A. Kampes piemiņas), Tomass Elīna Ernests Ansons un Laura Ozoliņa (Alfreda un Sarmītes S. Gravu ģimenes), Elīna Libķena (Aleksandra un Austras Circeņu piemiņas), Edvīns Vilde (ERGO), Ingars Čukurs (SIA "Kurekss"), Džūlija Kurčatova (Zvejnieku ģimenes), Laine Freimane (In Memoriam Gaida Rīsbergs), Madara Grindule, Amanda Liberte, Viktorija Rače, Marija Starovecka, Elza Amanda Šuvajeva, Laine Vēbere, Zanda Aivita Cīrule, Alise Laimiņa, Keita Averčenko un Daniels Millers (Gunāra Šterna piemiņas).

2020./2021. mācību gadā no Aizputes novada stipendijas saņem: Elza Ozola (Metas un Jāņa Ūdru piemiņas), Agritas Ziemele (Viļa un Carolinas Vītolu), Elīna Juska (Egona un Ritas Kaimiņu), Anna Elena Ludvika (Gunāra Šūbiņa piemiņas), Kristiāns Vītols (Asjas un Berndta Everts piemiņas), Valērija Movčana un Liene Zēberga (Aleksandra un Austras Circeņu piemiņas), Pēteris Goldbergs (SIA "Apsīte").

2020./2021. mācību gadā no Durbes novada stipendijas saņem: Linda Anna Jēkabsone (Adas Salnas piemiņas), Lolita Sīle (Gunāra Šterna piemiņas).

2020./2021. mācību gadā no Grobiņas novada stipendijas saņem: Sendija Kleinberga, (Vijas Staugas piemiņas), Marģers Liepiņš (Egona un Ritas Kaimiņu), Karīna Frišmane (SEB Investment Management), Alise Bauže (Miķeļa un Ievas Gravu piemiņas), Sintija Gruškēvica (Alfreda un Sarmītes S. Gravu ģimenes).

2020./2021. mācību gadā no Nīcas novada stipendijas saņem: Renāte Diķe (Draugu), Artūrs Vecbaštiks (SIA "Kurekss"), Elīne Kučere (Jāņa Arvīda Bungs un Metas Kalniņas-Bungs piemiņas).

2020./2021. mācību gadā no Pāvilostas novada stipendiju saņem Kate Štokmane (Ginta Stīpnieka piemiņas).

2020./2021. mācību gadā no Vaiņodes novada stipendijas saņem: Loreta Braže (Jāņa Komsāra piemiņas), Santa Taujēna (Ernas Bertas Meijas Gurķis piemiņas), Elīna Eihlere (Alfreda un Sarmītes S. Gravu ģimenes), Sintija Plāse (Draugu), Una Kauliņa, Jurģis Strēlis, Samanta Haļuta un Enija Lindene (Gunāra Šterna piemiņas).

Nākamā pieteikšanās Vītolu fonda administrētajām stipendijām no 2021. gada 1. februāra līdz 1. martam. Vairāk informācijas: www.vitolufonds.lv.

Vītolu fonds

www.vitolufonds.lv

Atpakaļ