Aktualitātes

Skolas sirdspuksti ir skolēni, skolas stiprums – skolotāji, darbinieki, skolēnu vecāki!

Paldies visiem attālināto mācību kolēģiem: mammām un tētiem, vecmāmiņām un vectētiņiem, māsām un brāļiem, tantēm un onkuļiem, krustmātēm un krusttēviem par līdzāsbūšanu, pacietību un sapratni, kopā mācoties neierastajā veidā neierastā situācijā. Paldies skolēniem par patstāvību! Paldies skolotājiem par izturību un radošu darbu! Zi-nām, ka tas visiem ir prasījis daudz enerģijas un spēka, reizēm bijis arī nespēks un vēlme padoties, taču mēs visi kopā, viens otru atbalstot, kā protot, devām cits citam spēku virzīties uz priekšu. Vēlreiz visiem kopā – paldies!!!

Lai mums visiem ir gandarījums par paveikto, par to, ka kopā mēs varam!

Vidusskolas un profesionālo programmu absolventiem novēlam veiksmi eksāmenos! Visiem skolēniem, skolotājiem un vecākiem no-vēlam būt stipriem, saskaroties ar dažādiem izaicinājumiem! Vienmēr saglabāt dzīvesprieku, radošumu un entuziasmu! Lai vienmēr ir ko citiem dot, lai vienmēr ir ko samīļot un vienmēr ir sapnis, ko piepildīt!

 

Priekules novada izglītības iestāžu vadītāji

Atpakaļ