Aktualitātes
Alfrēda Krūkļa atceres pasākums “...un mežābele maijā zied”

 13.maijā pulksten 13 - ikgadējais dzejnieka Alfrēda Krūkļa atceres pasākums “...un mežābele maijā zied” Krotes “Būdniekos” pie mežābeles.

Pasākumu kalendārs