Aktualitātes

Apmācības vecākiem

Ir iespēja iesaistīties vecāku apmācības grupā, lai labāk izprastu sava bērna uzvedību un iemācītos to uzlabot reizēs, kad bērns ir patvaļīgs, nepaklausīgs vai pat agresīvs.

 

Dzīvesprieks, elastīgums un dažādas spējas palīdz bērnam tikt galā ar stresu, adekvāti rīkoties sarežģītos apstākļos un justies droši. Šīs spējas ir atkarīgas ne tikai no pašā bērna, bet arī no viņa emocionālās attīstības, kurā liels ieguldījums ir vecākiem un aprūpētājiem.

 

PROGRAMMA „BĒRNA EMOCIONĀLĀ AUDZINĀŠANA” (BEA) sniedz ieteikumus, kā pārvarēt dažādas grūtības bērna audzināšanā un veicināt bērna emocionālo attīstību.

BEA programmas mērķi ir

·         veicināt bērna uzticēšanos,

·         mazināt trauksmes līmeni,

·         veicināt pašcieņas nostiprināšanos,

·         veicināt saskarsmes iemaņu attīstību,

·         veicināt bērna iesaistīšanos dažādās aktivitātēs,

·         sekmēt attiecības ar vienaudžiem,

·         veicināt emociju pašregulāciju.

Kas var piedalīties vecāku grupā

Šīs grupas paredzētas Jums - mammai vai tētim, vai, vislabāk, mammai un tētim kopā, ja Jūsu bērns ir vecumā līdz 7 gadiem un reizēm ir patvaļīgs un agresīvi uzvedas.

Kā grupa darbosies

Grupas dalībnieki tiksies 10 nodarbībās pa 2 stundām reizi nedēļā:

·         ceturtdienās no 9.00 līdz 11.00,

·         pirmā tikšanās paredzēta 25.oktobrī

Sociālā atbalsta centrā, Ķieģeļu ielā 7.

 

Pietikšanās un sīkāka informācija pa tālruni 26180665, Liene Oknere

Atpakaļ