Aktualitātes
Atbalsts uzņēmējdarbībai reģionos

Juridiskas un fiziskas personas var pieteikties atbalsta programmām uzņēmējdarbībai vairākās jomās.


Pieejamās atbalsta programmas:

 

1.     Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

 

2.     Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

 

3.     Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija (tirdzniecības vietas), un realizācijas veidu ieviešanai.

 

4.     Darbinieku produktivitātes kāpināšana.

 

Projektu iesniegšana līdz 19. jūnijam (atkarībā no projekta realizācijas adreses). Plašāka informācija  http://www.invex.lv/lv/news/109

Pasākumu kalendārs

Vai kapusvētki visās Priekules novada kapsētās jārīko vienā dienā?

Rezultāti