Aktualitātes
Bunkas pagastā meklē jaunu pārvaldnieku

Bunkas pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Dargužis uzrakstījis iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no darba ar šā gada 31. augustu. Priekules novada pašvaldība izsludina konkursu uz Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja vakanci. Pretendentiem jāpiesakās līdz 31. jūlijam.Pretendentiem tiek izvirzītas šādas minimālās kvalifikācijas prasības:

-         augstākā izglītība (bakalaura grāds);

-         vismaz 3 gadu pieredze vadošā amatā pašvaldībā vai citā valsts pārvaldes iestādē;

-         B kategorijas autovadītāja apliecība;

-         labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk., prasme Strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;

-         valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.

Priekšrocības būs tiem kandidātiem, kuri papildus izvirzītājām prasībām, atbildīs šādiem kritērijiem:

-         zināšanas un pieredze projektu vadībā un ES struktūrfondu apguvē;

-         augstākā izglītība vadības/administrēšanas zinībās, tiesību zinātnes vai ekonomikā;

-         zināšanas un pieredze pašvaldības darbā.

Nepieciešamās prasmes un iemaņas:

-         izpratne par pašvaldības darbu un funkcijām;

-         izpratne par tendencēm un problemātiku pašvaldības darbības un sniegto pakalpojumu jomās;

-         izpratne par pašvaldības pagasta pārvaldes darbu un funkcijām;

-         spēja pastāvīgi sagatavot pārvaldes darbības plānus, budžeta un investīciju pieprasījumus, kā arī sekmīgi tos realizēt;

-         spēja strādāt komandā, vadīt un motivēt kolektīvu, plānot iestādes darbu;

-         labas komunikācijas un argumentācijas prasmes, augsta stresa noturība un atbildības sajūta.

Iesniedzamie dokumenti:

-         motivācijas vēstule;

-         darba gaitu apraksts (CV);

-         redzējums par Bunkas pagasta attīstību, ievērojot pagasta pārvaldes funkcijas un kompetenci, rakstiskā formā;

-         izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, adresējot Priekules novada pašvaldībai, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā LV - 3434, iesūtot elektroniski uz elektronisko pasta adresi dome@priekulesnovads.lv., vai iesniedzot klātienē slēgtā aploksnē Priekules novada pašvaldībā dokumentu pārvaldības nodaļā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

Uz aploksnes norādāms  „Konkursam uz Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja amatu”.

Pieteikums jāiesniedz līdz 2017. gada 31.jūlijam plkst.15.00.

Tālrunis informācijai – 63461006; e-pasts: dome@priekulesnovads.lv.

  

Pasākumu kalendārs

Kuras darba formas ir efektīvākās projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”?

Rezultāti