Aktualitātes

Būvēs jaunu siltumtrases posmu

2018. gada 18. jūnijā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Priekules nami” parakstīja līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/016 “Jaunu lietotāju pieslēgšana Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai” (turpmāk – projekts) īstenošanu. 

Projektā paredzēts izbūvēt jaunu trases posmu 2,8 km garumā, kurai plānots pieslēgt sešus objektus Priekules pilsētā: dzīvojamo māju Liepājas ielā 11a, Priekules novada domes ēku, Priekules kultūras namu, Sociālā atbalsta centra ēku, SIA “Priekules nami” administratīvo ēku un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēku.

2018. gada 9. oktobrī tika parakstīts būvniecības līgums. Būvniecību veiks uzņēmums SIA “Grobiņas SPMK”. Darbi notiks no 2018. oktobra līdz 2019. gada jūnijam.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 288 238,14 (bez PVN). Kohēzijas fonda finanšu instrumenta finansējums EUR 98 365,07. Lai realizētu projektu, Priekules novada pašvaldība ir lēmusi ņemt ilgtermiņa aizņēmumu ieguldīšanai SIA “Priekules nami” pamatkapitālāEUR 192 840 apmērā.

Projekts tiek ieviests saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda izsludināto projektu pieteikumu programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1 specifiskā atbalsta mērķi “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē 2. kārta”.

Arta Brauna,
SIA “Priekules nami” valdes locekle  

Atpakaļ