Aktualitātes
Cildinās uzņēmējus

Svinīgā pasākumā 20. aprīlī tiks pasniegta Priekules novada uzņēmēju gada balva. Pretendentus apbalvojumam iedzīvotāji var pieteikt līdz 20. martam.

Pērn pirmo reizi tika cildināti uzņēmēji, pasniedzot īpašu balvu vairākās nominācijās. Šogad Priekules novada pašvaldība turpinās tradīciju, rīkojot konkursu “Priekules novada uzņēmēju gada balva”, lai popularizētu veiksmīgu uzņēmējdarbību, veicinātu uzņēmēju atpazīstamību un sabiedrības izpratni par uzņēmējdarbības nozīmi. Noslēguma pasākumā svinīgi tiks godināti Priekules novada uzņēmēji, kuri, aktīvi strādādami savā nozarē, vienlaikus sekmē novada ekonomisko attīstību.

Šogad balvai izvirzāmi pretendenti piecās nominācijās. “Gada nodokļu maksātāju” izvirza pašvaldība, balstoties uz Valsts ieņēmumu dienesta statistikas datiem. “Gada partneri” izvirza pašvaldība, iestādes un pagastu pārvaldes. Savukārt pretendentus nominācijām “Gada jaunais uzņēmējs”, “Gada ražotājs” (tai skaitā lauksaimnieciskās produkcijas ražotājs) un “Gada pakalpojumu sniedzējs/tirgotājs” izvirza iedzīvotāji, aizpildot publiskajās vietās pieejamās anketas. Anketa pieejama šeit, kā arī Priekules novada pašvaldības administratīvajās ēkās, pagastu pārvaldēs, kultūras namos, sporta hallē un novada bibliotēkās. Aizpildīto anketu var sūtīt arī e-pastā uz adresi dome@priekulesnovads.lv ar norādi “Uzņēmēju gada balva”.

Uz atzinību var pretendēt juridiskas un fiziskas personas, kuras savas uzņēmējdarbības veikšanu reģistrējušas Priekules novadā, kā arī uzņēmumi un struktūrvienības, kas savu darbību veic Priekules novadā, bet ir reģistrējušās citur.

Iedzīvotāju anketēšanas rezultātu apkopošanu veiks ar izpilddirektora rīkojumu apstiprināta vērtēšanas komisija deviņu cilvēku sastāvā, kas no konkursam pieteiktajiem pretendentiem katrā nominācijā izvirzīs ne vairāk kā trīs pretendentus balvas iegūšanai.

Pēc pretendentu izvirzīšanas vērtēšanas komisija apmeklēs viņus klātienē. Komisija konkursa uzvarētājus noteiks, apkopojot iegūto vidējo punktu skaitu. Katrā nominācijā uzvarēs pretendents ar vislielāko iespējamo iegūto punktu skaitu. Uzvarētāji saņems apliecinājuma rakstu un piemiņas balvu. Ar konkursa nolikumu detalizētāk var iepazīties šeit! 

Una Ržepicka,
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

 Pasākumu kalendārs