Aktualitātes
Eiropas Parlamenta vēlēšanas 25. maijā

Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas Latvijā notiks sestdienā 2019. gada 25. maijā. EP vēlēšanās Latvijā var nobalsot Latvijas pilsoņi un citu ES dalībvalstu pilsoņi, kuri uzturas Latvijā un ir reģistrēti Latvijas Iedzīvotāju reģistrā un Latvijas Vēlētāju reģistrā.
         
Lai piedalītos vēlēšanās, cilvēkam vēlēšanu dienā jābūt vismaz 18 gadus vecam. EP vēlēšanās vēlētāju uzskaitei izmanto Vēlētāju reģistru, un katrs Latvijas vēlētājs ir iekļauts noteikta iecirkņa vēlētāju sarakstā atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai.
         
Latvijas pilsoņi, kas uzturas ārzemēs, varēs nobalsot pa pastu vai kādā no Latvijas Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) apstiprinātajiem vēlēšanu iecirkņiem ārvalstīs. Balsošanai iecirknī jāreģistrējas no 2019. gada 16. marta līdz 7. maijam Latvijas Republikas diplomātiskajās vai konsulārajās pārstāvniecībās vai elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu, kas būs pieejams
www.pmlp.gov.lv un www.cvk.lv.
         
Pasta balsošanai jāpiesakās līdz 2019. gada 13. aprīlim Latvijas Republikas diplomātiskajās vai konsulārajās pārstāvniecībās vai līdz 2019. gada 25. aprīlim vēlēšanu iecirkņa komisijā balsošanai pa pastu Rīgā, Smilšu ielā 4. Pieteikumu var sūtīt pa pastu, iesniegt personīgi vai elektroniski, izmantojot Vēlētāju reģistra e-pakalpojumu, vai nosūtīt e-pastā, ja ir iespēja to parakstīt ar drošu elektronisko parakstu.
         
No 2019. gada 22. līdz 24. maijam Latvijas vēlēšanu iecirkņos notiks iepriekšējā balsošana. Latvijas pilsoņi Vēlētāju reģistrā tiek iekļauti automātiski, bet citu ES dalībvalstu pilsoņiem, kuri uzturas Latvijā un vēlēsies izmantot savas balsstiesības Latvijā (t.i., balsot par Latvijas kandidātu sarakstiem), līdz 2019. gada 25. aprīlim (30. dienai pirms vēlēšanām) CVK jāiesniedz iesniegums par vēlmi balsot Latvijā. Iesniegumu var iesniegt personīgi, pa pastu vai elektroniski, ja ir iespēja to parakstīt ar drošu elektronisko parakstu. Centrālās vēlēšanu komisijas internetvietnē
www.cvk.lv no 2019. gada 15. februāra  pieejams arī iesnieguma paraugs. 
         
Latvijas pilsoņiem, kuri balsos Latvijā, reģistrēties iepriekš nevajag, jo tas tiks izdarīts automātiski. Tomēr, ja jūs nesen esat mainījis reģistrēto dzīvesvietu, iesakām no 16. marta pārbaudīt
www.cvk.lv un www.pmlp.gov.lv vietnē, vai jūsu reģistrācija vēlētāju sarakstos ir pareiza. Noskaidrot savu vēlēšanu iecirkni no 2019. gada 16. marta varēs interneta vietnēs www.pmlp.gov.lv un www.cvk.lv.
         
No 2019. gada 16. marta līdz 7. maijam (18. dienai pirms vēlēšanām) iecirkni iespējams mainīt uz jebkuru citu iecirkni Latvijā vai ārzemēs. Reģistrēties balsošanai citā iecirknī var elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu, kas būs pieejams
www.pmlp.gov.lv un www.cvk.lv, vai iesniedzot iesniegumu jebkurā dzīvesvietas deklarēšanas iestādē vai ārzemēs – Latvijas Republikas diplomātiskajās vai konsulārajās pārstāvniecībās.
         
Balsot savā vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā 25. maijā varēs no plkst. 7.00 līdz 20.00. Varēs balsot 3 dienas iepriekš: 22., 23. un 24. maijā, kad iecirkņi strādās - 22. maijā no plkst. 17.00 līdz 20.00, 23. maijā no plkst. 9.00 līdz 12.00, 24. maijā no plkst. 10.00 līdz 16.00. Plānots, ka iepriekšējā balsošanā varēs balsot jebkurā iecirknī bez iepriekšējās reģistrācijas, ja starp šo iecirkni un vēlētāja iecirkni tiks nodrošināta tiešsaistes datu apmaiņa. Lai piedalītos Eiropas Parlamenta vēlēšanās, ir nepieciešama derīga pase vai personas apliecība (eID).


Informācija no www.cvk.lv

Pasākumu kalendārs