Aktualitātes
Iedzīvotāju ievērībai!

 Priekules novada pašvaldība informē, ka ar šā gada 6.februāri “Daļģu” tilts, kas atrodas uz pašvaldības ceļa A24 “Paplakas-Purmsātu ceļš” satiksmei tiks slēgts.

Priekules novada pašvaldības publiskā iepirkuma “Būvprojekta „Priekules novada lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai” izstrāde un autoruzraudzība ietvaros plānota Priekules pagasta “Daļģu” tilta pār Virgas upi būvprojekta izstrāde. Projekta autors SIA “BT projekts”, veicot tilta pašreizējā stāvokļa novērtējumu, secinājis, ka jebkāda veida satiksme pār tiltu šobrīd nav pieļaujama. "Daļģu” tilts ir avārijas stāvoklī, vizuāli redzams, ka tilta sijas ieliekušās par aptuveni 10 cm.

Laikā, kad tilts slēgts satiksmei, iedzīvotāji pie saviem īpašumiem var nokļūt pa ceļu B43 „Gabaliņu ceļš” no Virgas puses vai pa ceļu A24 “Paplakas-Purmsātu ceļš” no Purmsātu puses.

Informējam, ka šobrīd notiek jauna tilta projektēšanas darbi un satiksme pār “Daļģu” tiltu tiks atjaunota pēc tā pārbūves.

Izpilddirektors Andris Razma

Pasākumu kalendārs

Vai uzņēmējiem svarīga pašvaldības un sabiedrības publiska atzinība?

Rezultāti