Aktualitātes
Iedzīvotājus aicina uz tikšanos

Martā Priekules novada pašvaldība aicina iedzīvotājus uz tikšanos klātienē ar domes vadību un speciālistiem visos pagastos un pilsētā.

Tikšanos ievadīs pagastu pārvalžu un pilsētas vadītāju sagatavots vispārējs ieskats attiecīgajā teritorijā paveiktajos un nākotnē plānotajos darbos. Pēc tam, lai taupītu klātesošo laiku un sniegtu pēc iespējas precīzākas atbildes, iedzīvotāji varēs vērsties ar sev interesējošu jautājumu tieši pie konkrēta speciālista.

Sapulcēs piedalīsies sekojošas amatpersonas un speciālisti: domes vadība (priekšsēdētāja, priekšsēdētājas vietnieks, izpilddirektors), pārvaldes vadītāja/-s, Finanšu nodaļas vadītāja, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja, bāriņtiesas pārstāve, sociālā dienesta pārstāve, būvinženieris, valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra vadītāja, skolas direktore/-s, tūrisma darba organizatore, nekustamo īpašumu speciāliste, Virgā un Priekulē – SIA “Priekules nami” pārstāvji.

Iedzīvotāju sapulces notiks:

14. martā plkst.18 Kalētu tautas namā,
16. martā plkst.11 Tadaiķu bibliotēkā,
16. martā plkst.13 Bunkas kultūras namā,
16. martā plkst.15 Krotes bibliotēkā,
20. martā plkst.18 Gramzdas tautas namā,
21. martā plkst.11 Paplakas pagastmājā,
21. martā plkst.13.30 Virgas pamatskolā,
21. martā plkst.16 Purmsātu brīvā laika pavadīšanas centrā,
28. martā plkst. 18 Priekules kultūras namā.Pasākumu kalendārs

Kur visbiežāk uzzināt par aktualitātēm Priekules novadā?

Rezultāti