Aktualitātes
Ielūdz uz koncertu un absolventu salidojumu

Priekules Mūzikas un mākslas skolā, Skolas ielā 12, Priekulē sestdien, 2018. gada 2. jūnijā skolas 50 gadu jubilejas koncerts un absolventu salidojums. Mīļi gaidīti skolas absolventi, bijušie pedagogi un darbinieki!
 
Pasākuma norise:

Plkst. 15 – 16 absolventu un viesu reģistrācija;

plkst. 16 svētku koncerts;

pēc koncerta – balle kopā ar grupu “Arvis@Co”
 

Pieteikšanās pa tālruni 22008528, elektroniski skolas mājaslapā www.priekulemums.lv vai šeit.

Ziedojums – 5 eiro, līdzi ņemot groziņu.

Uz tikšanos!

Pasākumu kalendārs