Aktualitātes

Ievēl jauno pārvaldnieku.

 

Priekules novada dome, 13. oktobrī ārkārtas sēdē, sakarā ar to, ka Dzintaru Kudumu ievēlēja 11. Saeimā, viņu atbrīvoja no Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja pienākumiem. Uzklausot gan Dzintara Kuduma vēlmi, gan Kalētu pagasta iedzīvotājus, domes deputāti vienbalsīgi atbalstīja priekšlikumu, Kalētu pagasta pārvaldes vadītājas pienākumus turpmāk uzticēt Agritai Driviņai.
Kā atzina domes priekšsēdētāja Vija Jablonska, Dzintars Kudums bijis īsts darba rūķis un ļoti daudz paveicis sava pagasta labā. Viņš divu gadu laikā piesaistījis līdzekļus pagastam caur ES projektiem, tai skaitā sakārtojis ūdensaimniecību gan Kalētu, gan Ozolu ciemos. Par viņa centību un labajiem darbiem, novada domes deputāti lēma piešķirt Dzintaram Kudumam naudas balvu Ls 200 apmērā. Kā atzina Dzintars Kudums, darbs pārvaldē viņam deva iespēju iegūt daudz jaunu zināšanu, ieskatīties izpildvaras darba specifikā un iegūt pieredzi, kura turpmāk noderēs saeimā.
Agrita Driviņa no 2009. gada pildījusi Priekules Novada domes priekšsēdētājas vietnieces darbu, pirms tam daudzus gadus nostrādājusi Kalētu pagastā par feldšeri, kā arī no 2007. gada pildījusi padomes priekšsēdētājas amata pienākumus.
Turpmāk, lai taupītu budžeta līdzekļus, priekšsēdētājai būs tikai viens vietnieks, kas tika arī apstiprināts sēdes laikā, izdarot izmaiņas nolikumā.
Priekules Novada dome un darbinieki ir gandarīti par Dzintara Kuduma sasniegumiem un novēl viņam jaunus panākumus, radošu garu un darbasparu, pildot jaunos pienākumus!

 Bilžu galerija.

Atpakaļ