Aktualitātes
Ikara svētku gājiens

 

 

 

16. PRIEKULES NOVADA IKARA SVĒTKU GĀJIENA

„PRIEKA KODS” 

N   O   L   I   K   U   M   S 

MĒRĶIS:

Radīt krāšņu un atraktīvu svētku gājienu. Ieinteresēt iedzīvotājus un svētku viesus radošumā.

Gan individuālie dalībnieki, gan kolektīvi noformējas atbilstoši 2019. gada devīzei, ar vizuālo izskatu iepriecinot sevi un gājiena vērotājus.

ORGANIZATORS:

Priekules novada pašvaldība

LAIKS un VIETA:

Stāšanās gājienam 2019. gada 10. augustā no plkst.10:30

Galvenajā ielā  (pie sociālā atbalsta centra).

               Gājiena maršruts: Galvenā iela – Stadions (pie multihalles). 

Starts gājienam: plkst.11:00.

DALĪBNIEKI:

1.Priekules novada pagastu pārvaldes komandas.

2.Priekules novada iestāžu un uzņēmumu komandas.

3.Iedzīvotāju veidotas biedrības, kolektīvi, interešu apvienības,  

   kopienas u.c., kas gājienā piedalās kā komandas.

4. Ikviens labas gribas indivīds, kas ar savu pozitīvo pienesumu var kuplināt    

                  gājienu. 

Priekules IKARA svētki nozīmē: SMAIDS, JAUTRĪBA, PRIEKS. Tie arī ir  PRIEKA KODA atslēgas vārdi.

Viena no labākajām dzīves gudrībām – SMAIDS.

JAUTRS cilvēks nepazīst nepārvaramas dzīves likstas un viņam izdodas pagarināt sava mūža dienas.

Bet senie grieķi teikuši: “Lai tev sirdī tūkstošs vārtu kā Tēbas pilsētai! Pa visiem ielaid prieku!”

UZDEVUMS:

1.Ikviens gājiena dalībnieks, brīvi, radoši un bez ierobežojumiem veido tādu vizuālo tēlu, kas atbilst devīzei: PRIEKA KODS !

2.Gājienā var piedalīties ar individuāli radītu tēlu vai iekļaujoties komandas koptēlā.

3.Kopā ar svētku dalībniekiem iziet 16.Ikara svētku gājiena maršrutu.

INFORMĀCIJA:

Par vēlmi piedalīties gājienā lūdzam informēt pašvaldību.

Elektroniski: dome@priekulesnovads.lv;

Pa tālruni: 63461006.

 

Pasākumu kalendārs