Aktualitātes

Informācija pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem

Priekules novada pašvaldība informē, ka 2019. gada vasaras periodā tiek slēgtas sekojošas pirmsskolas grupas šādos laikos:

Virgas pamatskolā no 1.jūlija līdz 31.jūlijam;

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā no 1.jūlija līdz 21.jūlijam;

Krotes Kronvalda Ata pamatskolā no 14.jūnija līdz 31.augustam;

Purmsātu speciālajā internātpamatskolā no 1.jūnija līdz 31.augustam;

Priekules pirmsskolas izglītības iestādē "Dzirnaviņas" no 1.jūnija līdz 31.augustam tiks nodrošināts vismaz 3-4 pirmsskolas grupu darbs, veidojot apvienotās grupas.

Uzmanību vecākiem! Ja jums nepieciešams pirmsskolas pakalpojums laikā, kad jūsu bērna pirmsskolas grupa ir slēgta, ir iespēja uz laiku apmeklēt citu izglītības iestādi. Lūgums par to informēt savas iestādes vadītāju līdz 2019. gada 2. maijam.

 

Atpakaļ