Aktualitātes
Informācija pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem

Lai precizētu audzēkņu uzskaiti uzņemšanai un plānotu pakāpenisku uzņemšanu  grupās 2019./2020. m. g. Priekules pirmsskolas izglītības iestādē “Dzirnaviņas” Priekulē, Dzirnavu ielā 2 un Gramzdā, Skolas ielā 4, lūgums bērnu vecākiem vai likumīgajiem pārstāvjiem ierasties iestādē un veikt uzskaiti pārreģistrāciju līdz š. g. 15. februārim. Līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Dzirnaviņas” vadītāja Ina Dalbiņa

 
PIEŅEMŠANAS LAIKS 
Pirmdienās plkst. 14.00 – 16.00

Trešdienās plkst. 9.00  –  12.00

Saziņai telefons 26341151 vai e-pasts: dzirnavinas@priekulesnovads.lv