Aktualitātes
Iznomā medību platības

Tiek iznomāta medību platība uz pašvaldībai piekritīgo zemes vienību "Plosti" 23,0 ha ( tai skaitā mežš- 0ha, krūmi- 5,0 ha), kadastra apzīmējums 6464 003 0073, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

Iesniegums un pievienojamie dokumenti iesniedzami atbilstoši 24.04.2014. noteikumu "Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi" prasībām līdz 2017.gada 30.novembrim.


Sīkāka informācija:

Par zemēm- zemes lietu speciāliste M.Kokovihina, tel.29430925

Par dokumentiem- jurista palīgs A.Mickus, tel. 63497910

Pasākumu kalendārs

Vai uzskatāt, ka gada tumšajā laikā jālieto atstarotāji?

Rezultāti