Aktualitātes
Izsludina konkursu uz Virgas pamatskolas direktora amata vakanci

Priekules novada pašvaldība izsludina konkursu uz skolas direktora/-es amatu Virgas pamatskolā.

Prasības pretendentiem:

-               pretendentam nav Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;

-               augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā izglītība un apgūta akreditēta programma pedagoģijā ar nepieciešamo kvalifikāciju atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību;

-               valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;

-               vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;

-               prasmes darbā ar datoru;

-               zināšanas vadības darba organizēšanas metodikā;

-               zināšanas izglītības satura un attīstības jautājumos;

-               labas komunikāciju, sadarbības, valodas un publiskās runas prasmes.

Iesniedzamie dokumenti

-                   iesniegums;

-                   motivācijas vēstule;

-                   izglītības iestādes attīstības vīzija;

-                   dzīves apraksts (CV);

-                   izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumenti iesniedzami klātienē Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē vai elektroniski, parakstīti ar drošu elektronisku parakstu, uz e-pastu dome@priekulesnovads.lv  līdz 2018.gada 11.jūnijam plkst.12:00.

Konkursa nolikums pieejams šeit.

Kontaktpersonas tālr.: 26138392 (Agrita Purviņa).

 

Pasākumu kalendārs