Aktualitātes

Izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros un Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.

 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2018.gada 20.janvāra – 20.februārim.

 

4. kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums:

M1/R1 - Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA) finansējums: 55 029,33 EUR

M3/R1 - Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda ( EJZF)  finansējums: 259 587,90 EUR

M3/R2 - Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā.
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda ( EJZF)  finansējums: 239 991,28 EUR


Projektu īstenošanas termiņi
:

a)      Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

b)     Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Kontaktinformācija:

Biedrība “Liepājas rajona partnerība”

Krasta  iela 12 (2.stāvs), Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430

Kontaktpersona: izpilddirektore Inita Ate, +371 26595623, info@lrpartneriba.lv

Stratēģija un vērtēšanas vadlīnijas atrodamas mājas lapā: www.lrpartneriba.lv

Papildu informācija ir atrodama Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegums iespējams iesniegt papīra formātā iepriekš norādītajā biedrības adresē, kā arī Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā www.eps.lad.gov.lv un Elektronisko dokumentu likuma noteiktajā kārtībā, nosūtot uz dienesta elektroniskā pasta adresi lad@lad.gov.lv.

 

Plašāk par piedāvātajām iespējām skatīt šeit!

 

Atpakaļ