Aktualitātes
Izsolīs nekustamo īpašumu "Pasta atvari"

VAS “Latvijas Pasts" informē, ka pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma “Pasta atvari", Priekules pagastā, Priekules novadā atsavināšanu.

Nekustamais īpašums “Pasta atvari", Priekules pagasts, Priekules novads sastāv no 1/2 domājamās daļas no ēkas, kadastra Nr. 6482 005 0032.

Nekustamā īpašuma izsole ar augšupejošu soli paredzēta 12.06.2018. plkst. 11.30, Ziemeļu ielā 10, Lidostā “Rīga", Mārupes novadā, nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena - EUR 500. Detalizētāku informāciju par izsoli var saņemt darba laikā pa tālruni 26101509, 29420864. 

Pasākumu kalendārs

Vai uzņēmējiem svarīga pašvaldības un sabiedrības publiska atzinība?

Rezultāti