Aktualitātes
Jaunajā sezonā Bunkas kultūras nams piedāvā

Otrdienās un ceturtdienās no pulksten 14 līdz 15 vingrošanas nodarbības sievietēm (par maksu). Vecumam nav ierobežojuma.

Otrdienās pulksten 17 dāvanu iesaiņošanas pulciņš (par maksu).

Piektdienās no pulksten 15 līdz 16 hip-hop dejas, no pulksten 16 līdz 17 bērnu un pieaugušo deju kolektīva nodarbības. 

Trešdienās no pulksten 12 līdz 16 radošo darbu pulciņa nodarbības.

Folkloras kopas “Traistēni” nodarbības un mēģinājumi Krotes skolā. Par laiku vienosimies.

Lūgums katram apsvērt savas iespējas un intereses un līdz 25. septembrim pieteikties kultūras namā pie Maldas Andersones vai zvanīt pa tālruni 29296265.

 

Pasākumu kalendārs

Kur visbiežāk uzzināt par aktualitātēm Priekules novadā?

Rezultāti