Aktualitātes

Kalētu mūzikas un mākslas pamatskolas audzēkņi dosies uz bērnu sporta festivālu Kuļos, Lietuvā

 

Lai iepazīstinātu sabiedrību ar renovēto stadionu pie Kuļu ģimnāzijas, 2019.gada 6.septembrī tiek organizēts bērnu sporta festivāls, kurā piedalīsies audzēkņi no Kuļu ģimnāzijas un Kalētu mūzikas un mākslas pamatskolas. Kuļu stadiona renovācija ir viena no projekta “Kapacitātes un saiknes stiprināšana starp pašvaldību administrācijām un vietējām kopienām, lai uzlabotu dzīves apstākļus un sociālo dzīvi lauku rajonos Kuliai (LT) un Kalēti (LV)”, LLI-361 (Sports activities) aktivitātēm, kuras mērķis ir paplašināt iedzīvotāju iespējas nodoties veselīgam un sportiskam dzīvesveidam, tādējādi uzlabojot savu iekļaušanos sabiedrībā un veicinot sportisku dzīves veidu un uzlabojot veselības stāvokli.

Pasākuma laikā tiks organizētas vairākas dažādu sporta veidu sacensības starp minēto skolu audzēkņiem.

Bērnu sporta festivāls ir pēdējā projekta aktivitāte, kurā paredzēts piedalīties abu kopienu pārstāvjiem. Līdz projekta beigām, kas ir 2019.gada 14.septembris, Lietuvas pusē notiks vēl trīs aktivitātes Kuļu kopienas iedzīvotājiem.

Projekta vadītāja Una Ržepicka

Atpakaļ