Aktualitātes
Lielajā talkā sakops apkārtni un šķiros atkritumus

Šogad Lielā talka notiks 27. aprīlī. Tās dalībnieki aicināti ne tikai vākt atkritumus, bet arī tos šķirot, atdalot plastmasu. Talku vietām piešķirs zilas un baltas krāsas maisus. Zilie paredzēti plastmasai, baltie – citiem atkritumiem.

Šķirošana, vācot atkritumus, šogad Lielajā talkā ieviesta tāpēc, lai veicinātu izpratni par plastmasas piesārņojumu, tās kaitīgo ietekmi uz vidi un izpratni par plastmasu kā videi bīstamu atkritumu, kas rada augsnes piesārņojumu un siltuma akumulāciju augsnē un ūdeņos.

“Ejot laikam, ir jāattīstās – jādomā par nākotni. Domājot par Latvijas nākamajiem 100, es vēlos talkas tradīciju pacelt jaunā kvalitātē, galvenokārt akcentējot sabiedrības izglītošanu, kā arī informēšanu par pasaules norisēm vides jomā, jo Latvija nevar dzīvot atrauti no visas pasaules. Mūsu nācijas dzīvesziņa ir cieši saistīta ar dabu, tā ir mūsu laime un tai arī jābūt mūsu prioritātei, ko ir jāsaglabā un par kuru ir jācīnās, jo tā skar būtiskākās dzīves sastāvdaļas – veselību, dabas daudzveidību un spēju izdzīvot, pasaules apstākļiem strauji mainoties. Es redzu Latviju kā vienu no valstīm, kas var parādīt pasaulei, pa kuru ceļu ir jāiet vismaz tajā izpratnē, ka pret dabu ir jāizturas ar milzīgu cieņu. Daba savā dievišķajā skaistumā ir perfekta un harmoniska, un mums ir ne tikai jāmācās PAR dabu, bet galvenokārt mums jāmācās NO dabas,” uzsver Lielās talkas vadītāja Vita Jaunzeme.

10 gadu garumā, kopš 2008. gadā Latvijā notika pirmā Lielā talka, tajā piedalījušies aptuveni 500 000 dalībnieku. Atkritumu daudzums ir vairāk nekā par pusi samazinājies. Daudzviet talkas vietās tiek organizēta apkārtnes labiekārtošana un koku stādīšana, jo pašvaldību īpašumos atkritumu nav. Šie fakti ir apliecinājums tam, ka Lielā talka ir konsekventi virzījusies izvēlētā mērķa – tīras un zaļas valsts virzienā. Talka kā lielākais izglītojošais un vides sakopšanas ikgadējais notikums ir nesusi auglīgus rezultātus, un arī turpmāk tai būs nozīmīga loma vides sakopšanā, kā arī cilvēku attieksmes un paradumu maiņā.


TALKAS VIETAS PRIEKULES NOVADĀ

BUNKAS PAGASTS
Tiks kopts Krotes parks un Tadaiķu ciema centra skvērs.


GRAMZDAS PAGASTS

• Pagasta pārvalde aicina uz Gramzdas mežaparku – zāģēt, cirst, tīrīt, ko noderīgu izgatavot un uzstādīt. Pēc darba talkotāji cienāsies ar zupu un saldumiem, būs izloze ar maziem, bet noderīgiem pārsteigumiem.

Evaņģēliski luteriskā draudze organizē baznīcas apkārtnes sakopšanu un labiekārtošanu. Tiks grābtas pērnā gada lapas, zāģēti krūmi un vākti atkritumi. 

KALĒTU PAGASTS
Jaunu stādījumu veidošana pie Kalētu pagasta pārvaldes un vecā sporta laukuma sakārtošana skolas parkā. 


PRIEKULE
Starp pašvaldības īpašumiem Vaiņodes ielā 1 un Aizputes ielā 2 tiks izzāģēti vecie krūmāji un labiekārtota teritorija. Pulcēšanās pie Zviedru vārtiem.


VIRGAS PAGASTS
Valsts meža “Virga” sakopšana (pulcēšanās pie lielā ozola valsts autoceļa V1208 “Bunka-Paplaka-Mazkalēti” malā).
“Sarmu” un “Blāzmu” daudzdzīvokļu māju Paplakā apkārtnes sakopšana.


Talcinieku pulcēšanās visos objektos plkst. 9.00. Noslēgumā cienāšanās ar Lielās talkas zupu.

TALKAS KOORDINATORI

Bunkas pagastā Patricija Andersone (telefons 26102920).
Gramzdas pagastā
Dzintars Kudums (telefons 28646114) un Vaclovs Kadaģis (telefons 26437197).
Kalētu pagastā
Agrita Driviņa
(telefons 29178398).
Priekulē
Edgars Rubezis (telefons 29428641).
Virgas pagastā Daiga Egle (telefons 29472063).

Pasākumu kalendārs