Aktualitātes
Lielajai Talkai 10 gadu

Šogad 28. aprīlī visā Latvijā risināsies Lielā Talka. Tajā dalību pieteikusi arī Priekules novada pašvaldība. Aicināts iesaistīties ikviens Latvijas iedzīvotājs, kam rūp valsts attīstība un iespēja dzīvot nepiesārņotā, skaistā vidē.

2018. gada talkas vadmotīvs ir “Mainām Latviju! Maināmies paši!”, atgādinot Latvijas iedzīvotājiem, ka tikai mūsu rokās ir Latvijas labklājība, tīrība un ilgtspēja. Aicinām Lielajā Talkā iesaistīties aktīvus, nesavtīgus un darboties gribošus Priekules novada iedzīvotājus! Kopīgiem spēkiem paveiksim ko labu savas pilsētas, pagasta, mājokļa un apkārtējās vides labā! Lielajā Talkā dalībnieki var ne tikai vākt atkritumus, bet darīt arī citus labus darbus – stādīt kokus, radīt skaistas puķu dobes, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus, soliņus. Dzīvosim skaisti, ar prieku!

Lielās Talkas tradīcija aizsākās pirms desmit gadiem – 2008. gadā. Idejas autore ir rakstniece Anna Žīgure, kura to noskatījusi Igaunijā. Lielā Talka balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu.

Talkas norisi, tajā skaitā savākto atkritumu izvešanu, administrēs Lielās Talkas koordinators – Priekules novadā tas ir pašvaldības izpilddirektors Andris Razma (tālr. 29176392).
Visiem talciniekiem iepriekš pieteiktajās talkas vietās atkritumu savākšanai tiks piegādāti maisi, nodrošināti cimdi un silta zupa.


TALKAS VIETAS PRIEKULES NOVADĀ


Bunkas pagastā
plkst. 9 sāksies talka Krotes Augšas parkā. Atbildīgā – Patricija Andersone.

Gramzdā plkst. 9tautas namā aicināti pulcēties visi talkot gribētāji. Lielās talkas gaitā teritorijas labiekārtošana topošajā Mežaparkā un ap atjaunoto rotaļu laukumu pie daudzdzīvokļu mājām (Miera ielā 5). Līdzi ņemt darbarīkus – grābekļus un lāpstas. Atbildīgais – Dzintars Kudums.
Gramzdas ev. lut. draudze plkst. 9 rīko b
aznīcas apkārtnes sakopšanas un labiekārtošanas talku. Tiks grābtas pērnā gada lapas, zāģēti krūmi un vākti atkritumi. Atbildīgais – Vaclovs Kadaģis.

Kalētos
plkst. 9 meža parkā “Priediens” aktīvā laukuma, taku, lapenes un estrādes remontdarbi, Līgo plača sakārtošana un remontdarbi, pēc tam turpat zupas ēšana jautras mūzikas pavadībā. Atbildīgā – Agrita Driviņa.

Priekulē
plkst. 9 teritorijas labiekārtošana SIA “Priekules slimnīca” (Aizputes iela 5) iekšpagalmā – atbildīgie Edgars Rubezis un Imants Rozenbergs. 
Piedalīsies arī ap 60 Latvijas armijas un sabiedroto karavīru, būs iesaistītas militārās tehnikas vienības. 

Virgas pagastā darbu sākums plkst. 9.
Veicamie darbi Virgā: 
Virgas kapsētas un  tās apkārtnes teritorijas sakopšanas darbi, darbi Baznīckalnā, tūju stādīšanas turpinājums – atbildīgā Daiga Egle.
Veicamie darbi Paplakā:
“Sarmu” un “Blāzmu” apkārtnes labiekārtošana, atkritumu savākšana, bedru aizbēršana, atpūtas zonas iekārtošana – aicināti abu māju iedzīvotāji, atbildīgais Gints Rozenbergs
Paplakas kapu talka, teritorijas sakārtošana – atbildīgie Vida Staškiene un Arnolds Pjulze.                       
Veicamie darbi Purmsātos:
Purmsātu centrā “Vārtāju” mājas un bijušā veikala teritorijas sakopšana –  atbildīgā Krista Auzniece;
Purmsātu kapsētas un apkārtnes sakopšana – atbildīgais Ivars Skābardis.  

 

 

Pasākumu kalendārs