Aktualitātes

LVM: jāmeklē inovatīva pieeja darbinieku piesaistei reģionos

 

LVM: jāmeklē inovatīva pieeja darbinieku piesaistei reģionos

 

Viena no būtiskākajām problēmām, ar kuru saskaras teju ikviens darba devējs, ir darbaspēka trūkums. Īpaši šī problēma ir aktuāla reģionos, kur darba devējam un darba ņēmējam “satikties” ir daudz grūtāk. Līdz ar to, darba devējiem ir jādomā par inovatīvu pieeju  sadarbībā ar darbiniekiem.

Lai nodrošinātu kvalitatīva un augstvērtīga meža atjaunošanu, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) ik gadu konkursā meklē mežsaimniecisko darbu pakalpojuma sniedzējus. Arī pašlaik LVM ir izsludinājis konkursu meža stādīšanas, jaunaudžu kopšanas, agrotehniskās kopšanas un atjaunoto platību aizsardzības darbu veikšanai. Konkursā aicināti piedalīties individuālā darba veicēji un juridiskas  personas ar mežkopības darbu pieredzi vai arī bez tās. Aicināti arī lauku uzņēmēji no citām nozarēm pamēģināt kaut ko jaunu.

Lauris Ropājs, AS “Latvijas valsts meži” mežkopības kvalitātes vadītājs: “LVM ir atbildīgs uzņēmums, kas ilgtspējīgi apsaimnieko valsts mežu īpašumu, piesaistot mežsaimnieciskajiem  darbiem atbildīgus  pakalpojuma sniedzējus. Lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojuma veikšanu, LVM meklē veidus, kā uzlabot sadarbību ar esošajiem un piesaistīt jaunus sadarbības partnerus. Uzņēmumā lietotās informācijas sistēmas apvienojumā ar citām modernajām tehnoloģijām, sniedz iespējas veiksmīgāk organizēt darbu uzņēmumā, kā arī sadarbību ar pakalpojumu sniedzējiem. Elektronisko datu apmaiņa nodrošina iespēju sniegt precīzu informāciju par veicamajiem darbiem. Pakalpojuma sniedzējs savu darba uzdevumu saņem elektroniski LVM mobilajā lietotnē, kurā ar koordinātām norādīta darba vieta mežā. Pēc darba pabeigšanas un tā kvalitātes pārbaudes atbilstoši LVM prasībām, sadarbības partneris saņem apmaksu. Būtiskākais, lai potenciālajam pakalpojuma sniedzējam būtu vēlme strādāt un profesionāli pilnveidoties. Savukārt mums ir gandarījums sadarboties ar uzticamiem un atbildīgiem meža stādītājiem un kopējiem, kuri  ar savu darbu palielina nākotnes mežaudžu vērtību.”

Lai nodrošinātu savlaicīgu un kvalitatīvu mežu kopšanu un atjaunošanu, LVM izsludinājusi atklātu konkursu sadarbības partneriem darbu veikšanai mežā 2020.–2024. gadam. Konkursā aicināti piedalīties darbu veicēji ar mežkopības darbu pieredzi vai bez tās. Piedāvājumi jāiesniedz elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) līdz 11. oktobra plkst.12. Vairāk informācijas www.lvm.lv.

“Nākamajos piecos gados kopā ar sadarbības partneriem plānojam veikt mežsaimnieciskos darbus 166 875 hektāru platībā. Tas dod lielisku iespēju cilvēkiem visos Latvijas reģionos pieteikties veicamajiem darbiem ar dažādām prasmēm un pieredzi meža darbos, turklāt dažādie darbu komplekti ļauj strādāt mežā visu gadu. Tie ir gan sezonāli darbi, kurus darba veicējs var organizēt paralēli savam ikdienas darbam, gan dažādi pastāvīgi darbi,” uzsver Lauris Ropājs.

Papildu informācija:

Gita Sauka

Sabiedrisko attiecību konsultante

Mob. 28326828

e-pasts: gita.sauka@onecom-latvia.com

 

Atpakaļ