Aktualitātes

Mainīsies atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2018.gada 26.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.88 (protokols Nr.30, 2.p.) "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas RAS" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem". 

Ar lēmuma saturu var iepazīties šeit! 

Atpakaļ