Aktualitātes
Mājputnu turēšanas ierobežojumi beigsies agrāk

 Valdība 3. maijā akceptēja grozījumus biodrošības pasākumos dzīvnieku turēšanas vietām. Grozījumi noteikumos pārceļ mājputnu turēšanas ierobežojuma periodu no iepriekš noteiktā 31. maija uz 3. maiju, informē Zemkopības ministrijā.  

 

Zemkopības ministrija pārskatīt mājputnu turēšanas iekštelpās aizlieguma termiņu nolēma pēc konsultācijām ar Latvijas Ornitologu biedrību un Pārtikas un veterināro dienestu un pēc aktuālās situācijas apzināšanas Eiropā. 

 

Grozījumi līdztekus arī noteic, ka mājputnu īpašniekiem, kuri mājputnus tur olu vai gaļas iegūšanai mājsaimniecībā patēriņam savām vajadzībām vai tur mājputnus inkubējamo olu iegūšanai, lai tās izmantotu mājsaimniecības vajadzībām, turpmāk nevajadzēs izstrādāt biodrošības pasākumu plānu, jo šādu mājsaimniecību darbība nerada lielu risku infekcijas slimību izplatībai.

 

Noteikumos precizēta prasība mājputnu īpašniekiem nodrošināt, lai nepiederošas personas neiekļūst mājputnu turēšanas vietā. 

 

Precizēta prasība, ka arī tiem mājputnu īpašniekiem, kuri tur mājputnus nelauksaimnieciskiem nolūkiem (izņemot kā mājas (istabas) dzīvniekus), ir jāievēro noteikumos reglamentētie biodrošības pasākumi. 

 

 

Pasākumu kalendārs