Aktualitātes
Materiāli atbalstīs represētos

Labklājības ministrija informē, ka politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki par godu Latvijas valsts 100. gadadienai saņems vienreizēju 100 eiro lielu atbalstu. Tā   piešķiršanu nosaka  Ministru kabineta rīkojums Nr.405 “Par vienreizēja atbalsta piešķiršanu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem”.

Atbalsts tiks piešķirts tām politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, kuriem statuss ir piešķirts un iedzīvotāju reģistrā ir aktīvs līdz 2018. gada 30. septembrim un kuru dzīves vietas adrese ir deklarēta vai reģistrēta Latvijā.

Atbalstu piešķirs un izmaksās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA). Plānots, ka VSAA atbalstu izmaksās novembrī, taču ne vēlāk līdz 2018. gada 31. decembrim. Atbalsta saņēmējiem, kas ir vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmēji, atbalstu izmaksās vienlaicīgi ar pensiju, un šīm personām atbalsta saņemšanai nebūs jāiesniedz iesniegums.

Savukārt personām, kuras nesaņem invaliditātes vai vecuma pensiju, VSAA nosūtīs uz šo personas deklarēto vat reģistrēto dzīves vietas adresi Latvijā paziņojumu par atbalsta pieprasīšanas kārtību. Atbalsts  netiek ietverts gada  apliekamajā  ienākumā  un netiek aplikts  ar  iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Pasākumu kalendārs