Aktualitātes

Mazo dziedātāju konkurss "Cālēns 2018"

Priekules novada pašiem mazākajiem bērniem, kuri  piedzimuši ar skanīgu balsi, ir savs dziesmotais konkurss “Cālēns”. Šogad tas norisināsies sesto reizi. Galvenā doma – ļaut bērniem izpausties.

Noteikumi ir labvēlīgi pirmsskolas vecuma bērniem: paši mazākie dzied vienu dziesmu, bet tiem, kam vecums tuvāks skolas gaitām, jādzied divas dziesmas. Konkursa mērķis ir bērnus atraisīt, nevis nobaidīt. Visi dalībnieki saņem žūrijas cildinājumu par to, kas katram ir stiprākā puse, bet viens tiek apbalvots ar nomināciju “Priekules novada Cālēns”  un gūst iespēju kopā ar ģimeni izpriecāties Liepājas Olimpiskā centra baseina SPA centrā.


Kopš paša sākuma konkursa norises vieta rotē. Šogad mazie dziedātāji satiksies Gramzdas Tautas namā. Gramzda izvēlēta tāpēc, ka pirms gada galveno balvu “Priekules novada Cālēns 2017” saņēma gramzdeniece Nikija Elizabete Babko, savas pedagoģes Skaidras Klasiņas skolota.


Šogad dziedās 15 bērni. Krotes pamatskolas skolotāja Inita Ozola pieteikusi Vendiju Jakstu, Martu Kalvenieci un Emiliju Vecvagari. Skolotāja Monta Vernava no Kalētiem mācījusi dziesmas Jānim Šenvaldam, Ievai Grasmanei, Evelīnai Ozolai un Emilijai Šenvaldei, savukārt Kerija Janasone dziedātprasmi apguvusi pie Līgas Kvāšes. Gramzdu šogad pārstāvēs  Baiba Bluka un Dita Butkus. Viņas mācījušās pie Madaras Jansones.

Mazo priekulnieku balstiņām virsotnes palīdz sasniegt pirmsskolas izglītības iestādes “Dzirnaviņas” mūzikas skolotāja Inta Gruntmane. Šogad piedalīsies Nellija Tiesnese, Annija Kvietkauska,  Elīna Pole,  Emīlija Gailīte un Amanda Zube.

Žūriju no kaimiņu novada pārstāvēs Vaiņodes Mūzikas skolas vokālās pedagoģes Miranda Ulberte un Gunita Riežniece, bet no rīkotāju puses žūrijas darbā piedalīsies Gramzdas bibliotēkas vadītāja Anita Tetere.
       

Konferansjē šogad būs Sanita Bušma, kas iejutīsies lelles Lupas tēlā no bērnu iemīļotā raidījuma “Kas te? Es te!” Tiksimies 23. martā Gramzdas Tautas namā!

 

Priekules novada pašvaldības

Kultūras nodaļas vadītājs

Gundars Venens

 

 

Atpakaļ