Aktualitātes

Mūzikas dabas takas izveide Purmsātos

 

 

Sabiedriskā labuma biedrība “RUMULA”

“Mūzikas dabas taka” izveide.

Projekta Nr. 16-02-AL13-A019.2202-000023 

 

Biedrība “Rumula” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansējumu sabiedriskā labuma biedrība “RUMULA” no februāra mēneša aktīvi uzsākusi realizēt LEADER projektu  "Mūzikas dabas taka".

 Projekta ietvaros biedrība "Rumula"  izveidos  jaunu sabiedrisku aktivitāti Purmsātu ciema iedzīvotājiem āra apstākļos - "Mūzikas dabas taku", kurā paredzēts  izvietot Purmsātu muižas parka teritorijā 5 āra mūzikas instrumentus. Šie instrumenti ir veidoti no augstvērtīgiem izejmateriāliem, lai nodrošinātu visaugstākās kvalitātes skaņu. Attiecīgie mūzikas instrumenti tiek piedāvāti ar materiālu kvalitāti, produktu ilgmūžību un inovatīviem risinājumiem gan dizainā, gan funkcionalitātē.

"Mūzikas dabas taka" būs jauns brīvā laika objekts, kas izveidots Purmsātu muižas centrā, pielāgots un  pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Āra mūzikas instrumenti  būs pieejami vietējās teritorijas iedzīvotājiem un tūristiem jebkurā viņiem interesējošā laikā bez maksas.


 "Mūzikas dabas taka" tiks iekļauta Priekules novada tūrisma kartē, tādejādi piesaistot apmeklētājus Priekules novada interesantākajiem apskates objektiem.

 

 Biedrības “Rumula”valdes priekšsēdētāja Daira ŠALMA

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ