Aktualitātes

Novada iedzīvotāji uzsāk izmantot sociālos pakalpojumus projektā “Kurzeme visiem”

 

Priekules novada sociālais dienests projektā “Kurzeme visiem” (projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/004) bērniem ar funkcionāliem traucējumiem/invaliditāti un viņu ģimenēm šobrīd nodrošina šādus sociālos pakalpojumus:

·         “Atelpas brīža” pakalpojumu vecākiem - pakalpojums ir domāts bērna līdz 18 gadu vecumam īslaicīgai aprūpei un uzraudzībai pie pakalpojuma sniedzēja laikā, kad vecāki dažādu darba vai privātu iemeslu dēļ to nevar sniegt paši. Pakalpojums pieejams līdz 30 diennaktīm gadā (nepārtrauktā vai dalītā laika posmā). Pakalpojumu saņem divas ģimenes.

·         Aprūpes pakalpojums bērniem - pakalpojums ir domāts bērna aprūpei un uzraudzībai bērna dzīvesvietā, ja vecāki darba, mācību vai citas aizņemtības dēļ to nevar nodrošināt paši. Pakalpojums pieejams bērniem līdz četru gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 50 stundas nedēļā un bērniem no 5 līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 10 stundas nedēļā. Pakalpojumu saņem viena ģimene.

·         Sociālās rehabilitācijas pakalpojums – pakalpojums domāts bērniem ar invaliditāti, kuri vēl nav sasnieguši 18 gadu vecumu, ne vairāk kā 40 dažādu pakalpojumu sniegšanas reizes saskaņā ar bērnam izstrādātā atbalsta plānā noteiktajām vajadzībām, un bērnu likumiskajiem pārstāvjiem – ne vairāk kā 20 šādu pakalpojumu sniegšanas reižu: psihologa pakalpojumi, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, kā arī izglītojošās atbalsta grupas. Pakalpojumu saņem divas ģimenes.

Sīkāka informācija par pakalpojumu saņemšanas iespējām pie sociālā dienesta darbiniekiem.

 

Pašvaldības nozīmētā projekta “Kurzeme visiem” kontaktpersona Andra Valuže

Atpakaļ