Aktualitātes
Par braukšanas maksas atvieglojumiem daudzbērnu ģimenēm ar “3+Ģimenes karti”

 

 

No 2017. gada 1. jūlija daudzbērnu ģimenes var braukt reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos, saņemot atlaidi 25% apmērā no biļetes cenas.

 

27. jūnijā valdība apstiprināja jaunus Ministru kabineta noteikumus “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi”, iekļaujot daudzbērnu ģimenes locekļus kā jaunu braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju kategoriju. Atlaide tiks piešķirta daudzbērnu ģimenēm, kas ir valsts īstenotās atbalsta programmas “Latvijas Goda ģimene” dalībnieces un ir saņēmušas “3+ Ģimenes karti”.

Iegādājoties biļeti vienam braucienam reģionālo maršrutu autobusā vai vilcienā, daudzbērnu ģimenes locekļiem būs jāuzrāda apliecība “3+ Ģimenes karte” un personu apliecinošs dokuments, kas saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likumu ir pase vai personas apliecība (ID karte). Saņemt atlaidi 25% apmērā no vienas biļetes cenas varēs jebkurš ģimenes loceklis, kurš ir norādīts “3+ Ģimenes kartē”.

Apliecību “3+ Ģimenes karte” Sabiedrības integrācijas fondā var saņemt ģimene, kurā persona viena vai kopā ar laulāto aprūpē vismaz trīs bērnus, tostarp arī audžubērnus vai aizbildnībā esošus bērnus. Daudzbērnu ģimenes bērns var būt arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ar nosacījumu, ka šī persona iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Detalizētāka informācija par iespēju saņemt “3+ Ģimenes karti” pieejama interneta vietnē www.godagimene.lv vai pie Priekules novada pašvaldības sociālajiem darbiniekiem.

 

Sociālā dienesta vadītāja
Mārīte Gertnere

 

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem var atrast šeit