Aktualitātes

Par Priekules novada pašvaldības augstāko apbalvojumu pasniegšanas kārtību Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā

 Lai novada iedzīvotāji varētu sveikt un priecāties līdz ar šī gada apbalvotajiem ļaudīm, precizējam datumus un norises vietas, kurās notiks godināšana. Apbalvojumus pasniegs Priekules novada pašvaldības priekšsēdētāja Vija Jablonska un priekšsēdētājas vietnieks Ainars Cīrulis.

 

 

„Goda novadniece” Ruta Balode, Virgas pagasta pārvaldniece.

Veicinājusi sadarbību ar 30 nevalstiskajām organizācijām. Ar projektiem popularizējusi Priekules novadu ārpus Latvijas robežām - Lietuvā un Zviedrijā. Iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanai realizējusi projektus sportošanas un atpūtas jomā pie Prūšu ūdenskrātuves. Viņas iniciatīva un personīgais piemērs mudinājis cilvēkus izmantot brīvā laika iespējas – dziedāt un dejot senioru ansamblī, nodarboties ar rokdarbiem vai arī kopīgi nūjot. Savu dzīvi viņa pilnībā veltījusi pagasta un novada attīstībai.

„Goda novadniece” Ruta Ločmele, audžuģimenes mamma Kalētu pagastā.

Vienīgās audžuģimenes izveidotāja Priekules novadā. Izaudzinājusi 12 bērnus, kuri palikuši bez vecāku gādības. Ieguldījusi enerģiju un dzīves atziņas bērnu un pusaudžu audzināšanā, izglītošanā, kā arī pratusi iedvesmot jauniešu uzskatus par dzīvi draudzīgā ģimenē. Viņas ģimene ir lielisks piemērs, kā reāli palīdzēt bērniem.

Goda raksts Anitrai Šneiderei, Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktorei.

Realizējusi dažādus projektus, lai uzlabotu bērnu, kuriem ir īpašas vajadzības,  dzīves kvalitāti. Piesaistījusi finansiālus līdzekļus skolas vides sakārtošanā. Ar SIF fonda atbalstu Purmsātu skolā šoruden atvērts „Priekules novada multifunkcionālais atbalsta centrs bērniem un jauniešiem”.

Sveiksim arī šī gada konkursa “Par sakoptu Priekules novadu” laureātus: 

Nominācijā „Lauku viensētas” izcēlām „Vaivariņus” un „Lankupus” Priekules pagastā un „Lībiešus” Virgas pagastā.

Nominācijā „Uzņēmumi, zemnieku saimniecības” - „Gravas-4” un „Ķeizarus” Kalētu pagastā un „Dūduma zemnieku saimniecību” Bunkas pagastā.

Nominācijā „Individuālā māja ciematā vai pilsētā -  Saules ielu 6 Bunkas pagastā, Nākotnes ielu 11 un „Dimantus”, Gramzdas pagastā.

Nominācijā „Daudzdzīvokļu māja” Galveno ielu 7  Priekulē.

Nominācijā „Iestādes un apkalpojošās sfēras uzņēmumi” - SIA „Priekules slimnīca”, VSAC „Kurzeme” filiāle „Aizvīķi”

Šie apbalvojumi tiks pasniegti svētku koncertsarīkojumā 18.novembrī pulksten 15 Priekules kultūras namā.

 

 „Gada cilvēks Bunkas pagastā” Ivars Vītols, privātās senlietu krātuves „Ģildēni” īpašnieks.

Dzīvo vienā no skaistākajām un sakoptākajām sētām novadā. Uztur seno lietu privāto kolekciju, par kuru interesējas ceļotāji no tuvienes un tālienes. Par viņa kolekciju rakstīts arī „Latvijas 99 privātie muzeji un kolekcijas” - grāmatā, ar kuras starpniecību viņš popularizējis savu dzimto Bunkas pagastu.

„Gada cilvēks Bunkas pagastā” Indra Zvirbule, Krotes Kronvalda Ata pamatskolas skolotāja.

Skolotāja ar lielo burtu- mūsdienīga un radoša. Saistībā ar Krotes mazpulku darbību viņu pazīst ne tikai novadā, bet Latvijas mērogā. Īsteno vispārdrošākās idejas. Pienākumu apziņa ir pamatu pamats, ko viņa ieaudzina jaunajā paaudzē. No senčiem mantojusi mīlestību pret dzimto zemi un dzīvi laukos – pamatvērtības, ko pratusi ieaudzināt savos bērnos, mazbērnos un skolniekos.

Šie apbalvojumi tiks pasniegti svētku sarīkojumā 15.novembrī pulksten 19 Bunkas kultūras namā.

 

„Gada cilvēks Virgas pagastā” Daira Šalma, biedrības „Rumula” valdes priekšsēdētāja, Purmsātu speciālās internātpamatskolas skolotāja.

Dibinājusi biedrību „Rumula”, piesaistījusi līdzekļus Purmsātu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai. Ar Ināras un Borisa Teterevu fonda atbalstu izdevies uzstādīt terapeitiskos trenažierus Purmsātu parkā. Ar SIF fonda atbalstu atvērts „Priekules novada multifunkcionālais atbalsta centrs bērniem un jauniešiem”.

Šis apbalvojums tiks pasniegts svētku sarīkojumā 15.novembrī pulksten 18 Virgas tradīciju namā.

„Gada cilvēks Kalētu pagastā” Elita Jaunzeme, Kalētu pagasta bibliotekāre, lauksaimniecības konsultante.

Kā biedrības „Kalētu VIG” pārstāve realizējusi vairākus projektus- Jauniešu centrs, Bērnu rotaļu un aktīvās atpūtas laukums, Fitnesa zāles un skolas pagrabstāva rekonstrukcija. Ūdenstūrismā - kanoe laivu un transportēšanas piekabes iegāde. Viņa sagatavojusi arī „Aktīvās atpūtas taku izveides projektu Kalētu Mežaparka „Priedienā”.

„Gada cilvēks Kalētu pagastā” Ģirts Ločmelis, sporta skolotājs.

Sporta dzīves attīstītājs Kalētos. Pamatskolas vārds daudzināts aiz pagasta un novada robežām. Skolēniem ir augsti rezultāti starpnovadu un valsts līmeņa sacensībās, kas veicina motivāciju iesaistīties dažādās sporta disciplīnās, labi mācīties un piedalīties Kalētu pagasta sporta dzīves pasākumos.

Goda raksts Guntai Ziemelei, interešu izglītības skolotājai Kalētu pamatskolā.

Atjaunojusi Kalētu mazpulka darbu, vada nodarbības par latvisko mantojumu. Jau ceturto gadu Kalētu pamatskolai ir EKO-skolas statuss, arī 2014. gadā skola saņēmusi Zaļo karogu - starptautiski atzītu balvu par izciliem sasniegumiem dabas daudzveidības saglabāšanā un vides izglītībā.

Šie apbalvojumi tiks pasniegti svētku sarīkojumā 16.novembrī pulksten 19 Kalētu tautas namā.

 

 

„Gada cilvēks Gramzdas pagastā” Gints Astrauskis, students.

No 14 gadu vecuma sevi apzinās kā veiksmīgu autosportistu. Latvijas autokrosa čempionātā Junioru kausa izcīņā „2000 Super” klasē šogad ieguvis 3.vietu. No nākamās sezonas startēs „Bagij 1600” klasē, kurā sportists cer sasniegt vēl augstākus rezultātus. Ikviena viņa piedalīšanās sacensībās ļauj izskanēt Gramzdas vārdam tālu aiz novada robežām.

Šis apbalvojums tiks pasniegts svētku sarīkojumā 17.novembrī pulksten 17 Gramzdas tautas namā.

 

 

„Gada cilvēks Priekules pagastā” Svetlana Marksa, uzņēmēja, veikala īpašniece Kalneniekos.

Sabiedrības attieksmes un atbildības veicinātāja vides sakopšanas jomā Priekules pagastā. Regulāru talku organizētāja Nākotnes ielas daudzdzīvokļu mājās Kalneniekos. Viņas enerģija pamudinājusi pārējos iedzīvotājus piedalīties nekopto vietu uzkopšanā. Ar viņas enerģiju iedzīvināts arī bērnu rotaļu laukums Kalneniekos.

Šis apbalvojumus tiks pasniegts svētku sarīkojumā 18.novembrī pulksten 15 Priekules kultūras namā.

 

 

Gundars Venens, Priekules novada Kultūras vadītājs

Atpakaļ