Pārbūvēs grants ceļus

Pārbūvēs grants ceļus

 

 

Priekules novada pašvaldība, piesaistot Lauku atbalsta dienesta (LAD) administrētā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  (ELFLA) līdzekļus, uzsākusi projekta “Priekules novada lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai”, identifikācijas Nr.: 18-02-A00702-000035, īstenošanu. Kopējais pārbūvējamais grants segas garums ir 18,488 km, kā arī viens tilts.

Būvprojektus izstrādāja un autoruzraudzību grants ceļiem veiks SIA “Projekts EAE”, bet  Daļģu tiltam SIA “BT projekts”. Būvdarbus veiks trīs uzņēmumi: grants ceļiem SIA “A-Land” un PS “Rieksti-1 Kuršasta”, savukārt Daļģu tiltam – SIA “Rīgas tilti”. Būvuzraudzību veiks divi uzņēmumi: grants ceļiem SIA “RS Būvnieks”, bet tiltam SIA “Pro CAD”.
Projekta kopējo izmaksu summa plānota  1 863 165,65 eiro apjomā. No tā ELFLA sedz 1 599 999,93 eiro, bet pārējo daļu – pašvaldība, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
Būvdarbi atsevišķos objektos jau sākušies, darbu izpildes termiņš līgumā noteikts oktobra beigās. Informējam, ka būvdarbu laikā var būt noteikti satiksmes ierobežojumi. Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un jau iepriekš atvainojamies par sagādātajām neērtībām ceļu remonta laikā!

 

Projekta gaitā pārbūvējamie autoceļi un to posmi

 

Ceļa numurs Priekules novada ceļu sarakstā

Objekta nosaukums

Daudzums, km (seguma izbūves)

Bunkas pagasts

A8

Ziņģenieki

4,022

Gramzdas pagasts

B65; A19; D56

Gramzda – Zviedri

Alejas ceļš
Meža ielas turpinājums

1,489

A20

Dāma - Ribenieki

1,302

A17

Celmenieki – Stūri - Līčupes

3,798

Kalētu pagasts

D52

Laukmales iela

0,62

B57

Kalēti - Strautiņi

0,501

B59

Strautiņi - Zeltkalni - Svipsti

2,029

B61

Meža Siseņi - Apiņi

0,42

Priekules pagasts

A24

Paplakas Purmsātu ceļš

0,832

"Daļģu" tilts pār Virgas upi

0,017

Virgas pagasts

B30

Kīru ceļš

2,377

B43

Gabaliņu ceļš

1,081

 

 

Atpakaļ