Aktualitātes

Pašvaldība izsludina konkursus

 

"Nevalstisko organizāciju aktivitāšu veicināšana Priekules novadā"

Mērķis - veicināt Priekules novada iedzīvotāju vienojošus, uz aktivitāti vērstus pasākumus, ar ietekmi uz nevalstiskās organizācijas attīstību, kā arī sakārtot un uzlabot organizācijas darbību tās izvirzīto mērķu sasniegšanā.

Projektu var iesniegt līdz 2014.gada 12.maijam plkst. 16:00 Priekules novadā reģistrētas biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas.

Projekta sākuma datumu var plānot ne ātrāk kā 2014.gada 15.maijā.

Visām projekta aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2014.gada 31.oktobrim.

Vienam projektam pieejamais finansējums no 400 līdz 800 EUR

Jābūt nodrošinātam līdzfinansējumam vismaz 5% apjomā, tajā skaitā iekļaujams brīvprātīgais darbs.

Konkursa nolikums

 

 

"Bērnu un jauniešu aktivitātes Priekules novadā"

Mērķa grupa ir bērni un jaunieši vecumā līdz 25 gadiem.

Programmas ietvaros paredzēts atbalstīt projektus, kuru aktivitātēs būs iesaistīti vismaz 20 novada bērni un jaunieši

Mērķis - veicināt Priekules novada bērnu un jauniešu aktivitāti, līdzdalību, komunikāciju, iekļaušanos sabiedrībā, veselīgu dzīves veidu, attīstīt zināšanas un prasmes.

2.Projektu var iesniegt līdz 2014.gada 12.maijam plkst. 16:00 juridiska vai pilngadīga fiziska persona, bet projekta vadītājam jābūt ar vismaz 2 gadu pieredzi darbā ar bērniem un jauniešiem, piemēram, nometņu, neformālās izglītības pasākumu, kultūras, sporta vai atpūtas u.c. pasākumu rīkošanā.

Projekta sākuma datumu var plānot ne ātrāk kā 2014.gada 15.maijā.

Visām projekta aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2014.gada 31.augustam.

Vienam projektam pieejamais finansējums no 400 līdz 850 EUR

Jābūt nodrošinātam līdzfinansējumam vismaz 5% apjomā, tajā skaitā iekļaujams brīvprātīgais darbs.

Konkursa nolikums

 

23.aprīlī 14.00 domes zālē informatīvais seminārs par projektu norisi un pieteikumu sagatavošanu.

Ļoti rūpīgi gatavojams projekta budžets, izpētāmas cenas, jo projekta laikā izdevumi netiks palielināti, un nebūs iespēja ieviest jaunus izdevumu posteņus.

 

Atpakaļ