Aktualitātes
Piedalies talkā un rūpējies par vidi!

 Lielā Talka šogad norisināsies 22. aprīlī, tajā dalību ir pieteikusi arī Priekules novada pašvaldība. Šā gada Lielās Talkas ideja ir balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu.

Lielās Talkas mērķis ir līdz Latvijas 100. dzimšanas dienai 2018. gadāpadarīt mūsu valsti par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē –dotiespēju dabai atveseļoties, attīrot to no atkritumiem, kā arī mudināt iedzīvotājus pašiem labiekārtot un rūpēties par vidi sev apkārt.

Tā kā gaisa temperatūra un novērojumi dabā liecina, ka ir iestājies meteoroloģiskais pavasaris, aicinu Priekules novada iestāžu darbiniekus un iedzīvotājus, kuri ir aktīvi, nesavtīgi un darboties griboši, iesaistīties un paveikt ko labu savas pilsētas, pagasta, mājokļa un apkārtējās vides labā. Aicinu negaidīt lielo talku, bet jau tagad sakopt teritoriju ap sevi, lai mūsu novads būtu tīrs un skaists!

 

Lielā Talka notiks 22. aprīlī no pulksten 9 līdz 15 vienlaicīgi visā Latvijā. Talkas norisi kopumā, tajā skaitā savākto atkritumu izvešanu, administrēs katra novada pārraugs jeb Lielās Talkas koordinators. Priekules novadā tas ir Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma (tālr. 29176392).

Lielās Talkas koordinatori Priekules novadā:

·       Priekules pilsētā un pagastā - Edgars Rubezis, tālr. 29428641;

·       Bunkas pagastā - Edgars Dargužis, tālr. 26539003;

·       Gramzdas pagastā - Dzintars Kudums, tālr. 28646114;

·       Kalētu pagastā - Agrita Driviņa, tālr. 29178398;

·       Virgas pagastā - Daiga Egle, tālr. 29472063.

 

 

Visiem talciniekiem atkritumu savākšanai tiks piegādāti maisi, nodrošināti cimdi un silta zupa.

 

 

 

 

 

Talkošanas vietas novadā

 

Priekules pilsētā – Valta birzī (Parka ielā 31, pie estrādes) tiks veidotas velo takas (talcinieku pulcēšanās pie estrādes plkst. 9 vai plkst. 8.50 pie veikala „Gaisma”).

          Dzirnavu un Vaiņodes ielu iedzīvotāji talko “Kantora kalniņā” (starp Vaiņodes un Dambja ielu).

          Tiks sakoptas arī Dzirnavu ielas daudzdzīvokļu māju apkārtne un ielu piegulošās teritorijas.

 

Priekules pagastā – Kalnenieku ciemā, pulcēšanās iepretim mednieku mājai.

 

                Gramzdas pagastā – centrā pie pagasta pārvaldes (pagasta centra apzaļumošana un talkošana meža parkā pie skolas stadiona (pastaigu taku    veidošana).

 

Bunkas pagastā

Krotes ciema iedzīvotāji tiek aicināti sakopt Krotes kapus un teritoriju ap tiem;

Tadaiķu ciema iedzīvotāji tiek aicināti talkot ap daudzdzīvokļu mājām ”Saules 10” ,“Saules 12” un “ Suvorova 31”;

Bunkas ciema iedzīvotāji aicināti talkot teritorijā starp daudzdzīvokļu mājām “Lāčplēši”, “ Spīdolas”, “Dzirnavu 3” un pie daudzdzīvokļu mājas Krasta ielā 3;

Krotes pamatskola talkos 21. aprīlī pēc mācību stundām, sakopjot Krotes Augšas parku;

          Krotes medību kolektīvs rīko talku “Krotes zvejās”.

 

                Kalētu pagastā – talkošana mežaparkā “Priediens”, pulcēšanās plkst. 9 pie Kalētu pagasta pārvaldes.

 

Virgas pagastā 

           Virgā

·       Virgas kapsētas teritorijas sakopšanas darbi. Tūju stādīšana pie “Dzintaru” žoga.

          Paplakā

·        “Sarmu” un “Blāzmu” šķūnīšu sakārtošana, atkritumu savākšana – īpaši aicināti abu minēto māju iedzīvotāji.

·       Biedrība “Kanu atvars” aicina pievienoties talkā Paplakas pilskalnā pie Prūšu ūdenskrātuves  21. aprīlī plkst. 16.

         Purmsātos

·       1991.gada parka sakopšanas darbi Purmsātu centrā.

·       Purmsātu kapsētas un apkārtnes sakopšana darbi.
Ja iedzīvotāji paši vēlas organizēt savu talku un kļūt par talkas atbildīgajiem, tad jāiepazīstas ar atbildīgā pienākumiem portālā www.talkas.lv, jāsazinās ar pašvaldības Lielās Talkas koordinatoru, lai saskaņotu talkošanas vietu, un pēc tam jāreģistrē to Lielās Talkas mājas lapā sadaļā “Reģistrē savu talku!”.

Aicinu iedzīvotājus pieteikt savas talkas norises vietas, lai saņemtu talkas maisus. Talkas maisi būs marķēti un citos maisos atkritumus uz aizvešanu pašvaldības pārstāvji nepieņems un uz poligonu nenogādās.

 

Par lielās talkas norises vietām, ko organizēs pašvaldība, informēsim novada interneta mājaslapā www.priekulesnovads.lv un informācijas stendos.

 

Lielā talka dod daudzveidīgas iespējas. Aicinu ne tikai vākt atkritumus, bet darīt arī citus labus darbus – stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobes, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus, soliņus, tiltiņus. Dzīvosim skaisti! Lai prieks Tev pašam un pārējiem! 

 

 

Andris Razma, Priekules novada pašvaldības izpilddirektors

 

 

 

 

Pasākumu kalendārs

Kuras darba formas ir efektīvākās projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”?

Rezultāti