Aktualitātes

Pirmie Skolu jaunatnes svētki Priekulē.

 

25. maijā pie Priekules vidusskolas valdīja liela rosība. Saulainajā un siltajā dienā, Priekulē pirmo reizi notika Priekules novada skolu jaunatnes svētki, kurus organizēja Priekules novada izglītības metodiķe Agrita Purviņa kopā ar novada pedagogiem. Par svētku programmas sagatavošanu rūpējās Irina Tiesnese.
Svētki tika organizēti ES projekta "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar mācīšanās grūtībām integrācijai Priekules novada izglītības iestādēs" ietvaros un to 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds. Daļēji dienu finansēja arī Priekules novada dome sedzot skolēnu un skolotāju sveikšanas, karikatūru zīmēšanas, transportu nokļūšanai uz pasākuma vietu lauku skolām, skaņu aparatūras izmantošanas izmaksas.
Svētku sākumā tika sumināti Priekules novada skolēni, kuri ieguvuši teicamas atzīmes skolas nobeigumā.
Pasākumā bērniem bija iespējams noklausīties koncertu ar visu novada izglītības iestāžu audzēkņu piedalīšanos, piedalīties radošajās nodarbībās, kā arī noklausīties Nikolaja Puzikova, Toma Bokuma u.c. populāru mūziķu koncertu.
 
Vairāk lasīt „Priekules novada ziņu” jūnija numurā.

 

Bilžu galerija

Atpakaļ