Aktualitātes

Priekulē attīstīs ūdenssaimniecības pakalpojumus

                                                    

2018.gada 25. maijā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Priekules nami” parakstīja līgumu par projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/030 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta” (turpmāk – projekts) īstenošanu. 


Projekts tiks realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 21.06.2016. noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.


Projekta mērķis ir attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas, vienlaikus uzlabojot vides kvalitāti un nodrošinot iedzīvotājus ar normatīvu prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni.


Galvenie pasākumi ir jaunu kanalizācijas tīklu izbūve 14,0 km garumā, 6 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve, jauna ūdensvada tīkla izbūve 1,6 km garumā un ūdensvada rekonstrukcija 1,4 km garumā.


Projekta kopējās izmaksas ar PVN ir 3 818 363,12 (EUR 3 155 672,00 bez PVN). Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 2 722 259,48, Kohēzijas fonda finanšu instrumenta finansējums EUR 1 752 710,00. Projekta neattiecināmās izmaksas ir EUR 1 096 103,64 (no kurām EUR 433 412,52 ir ūdensvada izbūves izmaksas un EUR 662 691,12 ir PVN).


Plānots, ka projekta īstenošanas laikā centralizētajai kanalizācijas sistēmai varēs pieslēgties 817 iedzīvotāji. Projektu jārealizē 32 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža.


Pašreiz tiek veikta tehniskā projekta izstrāde (projektēšana), tāpēc šā gada jūnijā zemes īpašniekiem ar pavadvēstuli tiks nosūtīts protokols (2 eksemplāros)
, lai saskaņotu plānotā kanalizācijas pievada izvietojumu. Pavadvēstulē būs minēts, līdz kuram laikam ir jāsaskaņo pieslēguma vieta un kur protokolu nogādāt.


Tiem zemes īpašniekiem, kuriem būs neskaidrības, tiks rasta iespēja tikties ar projektētāju. Ja zemes īpašnieks neiesaistīsies šajā procesā, tad zaudēs iespēju kanalizācijas pieslēgumu ieplānot sev izdevīgā vietā.

 

 


SIA “Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna 

Atpakaļ