Aktualitātes

Priekules novada atklātais čempionāts spiningošanā 2019

 

1. Sacensību mērķis - Makšķerēšanas sporta popularizācija Priekules novadā. Labāko ekipāžu noteikšana spiningošanā 2019. gadā.

 

2. Laiks un vieta - 05.10.2019. - Prūšu ūdenskrātuvē (Virgas pagastā).

Sacensību dalībnieku reģistrācija sacensībām notiek sacensību dienā laikā no plkst. 700 līdz plkst. 720 pie „Peldētavas”.

Sacensību sākums plkst. 730 .

 

3. Sacensību dalībnieki - Sacensībās piedalās komandas, kuras sastāvā ir laivu ekipāža ar 2 dalībniekiem, no Priekules novada, kā arī no citiem Latvijas novadiem.

 

4. Sacensību noteikumi - Sacensības notiek saskaņā ar 2015. gada 22. decembra MK noteikumiem  Nr. 800 ‘’Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi’’, kā arī ievērojot citus attiecīgajā vietā spēkā esošos likumus, noteikumus un normas (Priekules novada saistošos noteikumus Nr.14/18. no 2018. gada 27.decembra.”Nolikums par licencēto makšķerēšanu Prūšu ūdenskrātuvē”). 

Spiningojot atļauts pielietot vienu spiningu, kurš aprīkots ar mākslīgu ēsmas imitāciju, sagatavotu rīku skaits nav ierobežots. Pielietot dzīvas vai beigtas zivtiņas, kā arī jebkuru dzīvo ēsmu daļas aizliegts. Velcēšana nav atļauta. Sacensību laikā laivas nedrīkst tuvoties viena otrai tuvāk par 50 metriem.

Dalībniekiem ir jābūt makšķerēšanas kartei, Prūšu ūdenskrātuves licencei (vienas dienas makšķerēšanas licenci sacensību dalībnieki varēs iegādāties sacensību norises vietā)

Nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts cits sākuma laiks un, vai cits beigu laiks.

Spiningošanas ilgums – 6 stundas (tīrais sacensību laiks).

Dalībnieka (laivas ekipāžas) rezultāts, ja viņš pēc noteiktā laika neatgriežas starta vietā, netiek vērtēts. Laivas ekipāža, kuras lomā ir aizliegtas zivis pēc makšķerēšanas noteikumiem tiek diskvalificēta.

Sacensībās tiks vērtētas noķertās līdakas un asari.

Spiningošana notiek no laivas (2 dalībnieki vienā laivā). Dalībnieki sacensību laikā drīkst izmantot laivas ar elektromotoru (benzīna motorus izmantot aizliegts). Sacensību organizatori dalībniekus nenodrošina ar laivām.

 

5. Uzvarētāju noteikšana - Pēc katra posma ekipāžu starpā uzvar laivas ekipāža, kura uzrādījusi lielāko lomu pēc svara, atbilstoši makšķerēšanas noteikumiem pēc noteiktā zivju skaita. Vienāda svara gadījumā priekšroku iegūst ekipāža, kuras lomā ir lielākais zivju skaits.

Kopvērtējumā uzvar laivu ekipāža, kas par diviem posmiem ieguvuši mazāko punktu summu (1. vieta – 1 punkts, 2. vieta – 2 punkti, 3. vieta – 3 punkti 4. vieta – 4 punkti, …).


 

6. Apbalvošana - Komandas un ekipāžas, pēc katra posma, kas izcīnījušas 1., 2. un 3. vietu, tiek apbalvotas ar balvām.

Komandas un ekipāžas, kas izcīnījušas 1., 2. un 3. vietu divu posmu kopvērtējumā, tiek apbalvotas ar kausiem.

 

PIEZĪME.
Katrs sacensību dalībnieks pilnā mērā un tikai personīgi ir atbildīgs par savu drošību sacensību laikā.


                                                

Galvenais tiesnesis – Mārtiņš Mikāls tel.28631995

                                                                                    martins.mikals@inbox.lv

 

 

 

Atpakaļ